Eric Leltz  RSS feed    

Met 't autootje

Woensdag 01 april 2009

eric leltz

Naast landbouw en industrie is het wegverkeer de grootste aanjager van de opwarming van de aarde. Het aandeel van het wegverkeer op de totale CO2-uitstoot is de afgelopen decennia met 25% gestegen. Het is er dus veel aan gelegen om juist aan deze vorm van vervuiling snel iets te doen. Zo is het technisch mogelijk om auto’s op elektriciteit te laten rijden. De stroom wordt dan duurzaam opgewekt door wind, zon en biogas. Bijkomend voordeel is dat we niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn de kosten per kilometer aanzienlijk lager dan bij auto’s die rijden op benzine en maakt een door accu’s aangedreven elektrische auto veel minder geluid dan de traditionele auto met verbrandingsmotor.

De tijd lijkt rijp voor de elektrische auto. Zo heeft minister Eurlings al aangekondigd dat Nederland een proeftuin moet worden voor elektrische auto’s. Voor de komende twee jaar stelt hij hier 10 miljoen euro voor beschikbaar. Maar om de elektrische auto echt van de grond te krijgen is meer nodig dan alleen de ontwikkeling van de auto. Zo moet:

  • er een uitgebreid distributie netwerk worden aangelegd voor het opladen van de accu’s in de auto’s,
  • het netwerk geschikt worden gemaakt om miljoenen auto’s tegelijk op te laden,
  • de aanschafkosten worden verlaagd door subsidies of belastingvoordelen.

Maar ook als hier allemaal aan is voldaan dan is er nog het probleem van de beperkte actieradius van de auto van ongeveer 200 kilometer. Voor ritjes in de stad is dat geen probleem maar als je verder wilt, moet je onderweg opladen. En dan moeten er niet alleen voldoende oplaadpunten zijn, de accu moet dan ook nog snel kunnen opladen. Het duurt nu ongeveer zeven uur om een accu op te laden. Vooralsnog ben je dan aangewezen op het ’s-nachts opladen. Maar niet iedereen kan de auto dicht bij huis parkeren. Voordeel van het in de nacht opladen is wel dat windmolens die ’s-nachts energie opwekken deze ook meteen kwijt kunnen aan de lokale buffers oftewel de accu’s in de auto’s.

De steden Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam en Groningen zijn al aan het experimenteren met de aanschaf van auto’s en verschillende typen oplaadpunten. Ede zou ook een stap kunnen zetten door de eigen bedrijfsauto’s op elektriciteit te laten rijden, het openbaar vervoer aan te zetten om elektrisch te rijden, bij de concessie voor taxi’s rekening te houden met het aantal elektrische auto’s en door bijvoorbeeld een organisatie als Greenwheels de gelegenheid te geven om elektrische leenauto’s aan te bieden. Verder kun je denken aan faciliteiten als goedkoper parkeren voor elektrisch aangedreven auto’s en voldoende oplaadpunten bij winkelcentra, restaurants, theaters en bedrijven. Plaatsen waar de auto dus toch een tijd staat te wachten.

 

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken