Eric Leltz  RSS feed    

Meehuilen met de wolven

Zaterdag 03 mei 2008

Burgemeester van der Knaap is al weer meer dan drie maanden in functie en zijn voordracht door de Raad ligt nog verder achter ons. Maar daarmee is nog niet gezegd en geschreven dat zijn benoeming onomstreden is. De afgelopen maanden ben ik hierover door twee GroenLinks/PE leden benaderd. Een keer via een mail die weer via het mailadres van een ander lid bij mij kwam. Een onnodige omweg want je hoeft echt niet veel moeite te doen om de gegevens te vinden hoe je mij kunt bereiken. Het ging om een reactie van mij in de krant over de rol van van der Knaap in de zaak Spijkers, de klokkenluider van defensie. Mij werd verweten dat ik zou “meehuilen met de wolven”. Als dit terecht is dan moet dit ook gezegd worden maar het antwoord van de betreffende persoon op mijn vraag waarop de reactie gebaseerd is en of er wellicht informatie is die ik als lid van de vertrouwenscommissie heb gemist, was zeer teleurstellend. Van andere orde was de tweede reactie. Hierbij was zeer veel moeite gedaan om informatie bij te voegen welke eventueel belastend zou kunnen zijn. Nu sta ik op het standpunt dat de vertrouwenscommissie bij de voordracht destijds zeer zorgvuldig te werk is gegaan en zeker niet over een nacht ijs is gegaan. Overigens niet alleen de vertrouwenscommissie speelde hierin een rol maar ook het kabinet van de commissaris van de Koningin. En dit was allerminst een kleine rol. Maar als er informatie wordt aangedragen waarmee een nieuw licht op deze zaak wordt geworpen dan wil ik hier zeker mee aan de slag. Echter de aangedragen informatie kwam uit openbare bronnen en was allang bekend. Ik kon er niet veel mee. Maar dat is wel lastig duidelijk te maken door mij. Ik wil me heel graag verantwoorden en ik doe dat ook zo ver mogelijk als ik kan maar als lid van de vertrouwenscommissie heb ik ook een geheimhoudingsplicht en kan ik geen inzage geven in de argumenten van de vertrouwenscommissie anders dan die al zijn verwoord bij de voordracht. Doe ik dit wel dan is dit een politieke doodzonde en betekent dit onvermijdelijk mijn politiek Waterloo. Dat dit geen loze uitspraak is kan ik verduidelijken door aan te geven dat toen ik op 10 mei 2007 op mijn weblog schreef over de procedure bij de burgemeesters benoeming er direct een mail naar de voorzitter van de vertrouwenscommissie ging dat ik uit de school heb geklapt. Het ging toen dus nog helemaal niet over de inhoud van de zaak of over personen. Maar ik heb toen wel geleerd dat ik zeer alert moet zijn. Dit is een aspect dat ik zwaar meeweeg en waar voor mijn gevoel anderen, wellicht opgesloten in hun eigen waarheid, onvoldoende rekening mee houden. Dat dit onbevredigend is begrijp ik best. En daarom zie ik ook graag dat de leden die vinden dat van der Knaap niet integer is de zoektocht naar waarheidsvinding doorzetten en met harde feiten komen. Niet in de laatste plaats omdat het een zeer zware aantijging is. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Alleen ik zal vanwege mijn positie hierbij geen nadrukkelijke rol meer spelen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken