Eric Leltz  RSS feed    

Medewerkers gevraagd!

Zondag 19 september 2010

    eric leltz

Vorige week publiceerde de Kamer van Koophandel Midden-Nederland het rapport “Medewerkers gevraagd!” . In dit rapport staan de onderzoeksresultaten naar de werkgelegenheid in de regio’s Alblasserwaard, Rivierenland, Utrecht, Heuvelrug en Gelderse Vallei.

Zoals te verwachten zal de vraag naar laaggeschoolde banen afnemen en dan specifieker in de ‘maak’ industrie. Deze sector wordt verder niet gedefinieerd maar over het algemeen vallen hieronder bedrijven met veel fysieke productie zoals in de metaalsector, de elektrotechniek en de transport. Opvallend was de geringe stijging van banen in de agro-business, toch een sector waar we in de Vallei veel van verwachten. Een tekort aan werknemers zal zich voordoen in de dienstensector zoals de gezondheidszorg en in het algemeen bij “hooggeschoolde” banen. Onderwijs vormt dus een essentiële schakel. Daar moeten alle zeilen worden bijgezet en daarom moet worden geïnvesteerd in opleidingen waar aantoonbaar werk voor is. Al moet niet te specialistisch worden opgeleid omdat uit het onderzoek ook blijkt dat werknemers flexibel moeten zijn. Van iedere toekomstige werknemer wordt creativiteit verwacht en dan past het niet als deze min of meer is klaargestoomd voor de eerste baan. Daarbij geldt ook dat het leren niet ophoudt als het werk begint. In het kader van continue leren zullen werknemer en werkgever elkaars capaciteiten en mogelijkheden constant moeten afstemmen op de eisen van de toekomst.

Bij de cijfers mag niet worden vergeten dat we kampen met een vergrijzing en vergroening. Hierdoor krimpt de beroepsbevolking. Gunstig voor de werkloosheidscijfers zeker in een periode dat het economisch tegen zit, zoals nu,  maar funest voor de werkgelegenheid in een periode van bloei. Dan is er geld onder de mensen, dan is er dus vraag en moeten er producten zijn om deze vraag te bevredigen. Dan moeten deze producten wel worden geproduceerd. En daar heb je mensen en machines voor nodig. Maar als er een tekort aan beschikbare arbeidskrachten is, stijgen de lonen omdat arbeid een schaars goed is geworden. En dan verliest Nederland haar concurrentie positie ten opzichte van landen die de toekomst beter in het vizier hadden. Daarom moeten investeringen om het aantal mensen dat kan werken te vergroten heel serieus worden bekeken. De discussie over het verhogen van de pensioenleeftijd speelt al maar ook het betrekken van mensen die nu aan de zijlijn staan hoort daarbij. Denk dan aan mogelijke (her)intreders en vroegtijdige schoolverlaters. Naast de capaciteit aan arbeidskrachten kan ook de productiviteit worden verhoogd. Dan draait het om innovatie. Dan heb je mensen nodig die creatief zijn en met vernieuwing en verandering kunnen omgaan. En die mensen kun je nu al opleiden.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken