Eric Leltz  RSS feed    

Maandag 27 februari 2006

Dinsdag 28 februari 2006
Vandaag zat ik een debat over de breedtesport georganiseerd door de belangengemeenschap Edese veldvoetbalverenigingen. Er waren tal van bestuurders op afgekomen. Niet alleen van voetbalverenigingen maar ook van andere verenigingen zoals tafeltennis en schaatsen Aan de hand van een aantal stellingen gingen telkens drie politici in debat met de aanwezigen. Het viel me op dat er wel heel erg veel vanuit de verenigingen werd gedacht. Ik heb aangegeven dat voor GroenLinks/PE de breedtesport wel wat meer omvat. Het beoefenen van sport in verenigingsvorm is geen vanzelfsprekendheid meer. Sport, recreatie en ontspanning vallen steeds meer samen ook in ongeorganiseerd of semi-individueel verband. Dus moeten we ook denken aan speelplekken, trapveldjes, fietspaden. Bij het toewijzen van subsidies vormen dit dus rechtstreekse concurrenten van de verenigingen. Ook moet er meer aandacht zijn voor wijkgericht sporten. Het vergroot de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast dient er ook aandacht te zijn voor speciale groepen als ouderen (groeimarkt), gehandicapten en allochtonen (lagere sportdeelname). De terugval in de belangstelling voor sportverenigingen geeft ook een afnemende bereidheid voor het vervullen van kader- en vrijwilligersfuncties in teamverband. Dit vraagt om een aanpak van mogelijke knelpunten als: • gebrek aan kader, • ledenverloop, • financiën, • accommodatieproblemen, • complexe wet en regelgeving De gemeente speelt hierin al een rol door te faciliteren op het gebied van accommodaties en subsidies maar moet nu een stap verder gaan door daadwerkelijk te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: • Opleidingen en workshops aanbieden, • Steunen via het sportservice bureau • Herinvoeren van een Ede sportpas of WERV pas • Gemeentelijk sportloket. • Vrijwilligers mobiliseren via scholen en bedrijven, vergoedingen. • Zoeken naar meer samenwerking: Sportservice Ede, scholen, maatschappelijke organisaties andere verenigingen. Van de verenigingen vragen we ook wat. Zoek naar efficiency: •Van monofunctionele accommodaties naar multifunctionele accommodaties •Meer clustering met bijvoorbeeld een brede school •Voer gedifferentieerde contributie in: vergoed vrijwilligerswerk door korting op de contributie •Voer eventueel een solidariteitsheffing in. Wat betreft de subsidie doet GroenLinks/PE een pleidooi voor outputfinanciering. Niet langer staat wat je nodig hebt centraal maar veel meer wat je de maatschappij te bieden hebt. Dus niet meer subsidie verstrekken op grond van kwantiteit, zoals bijvoorbeeld het aantal leden, maar steeds meer moet de kwaliteit in termen van de bijdrage aan de samenleving leidend zijn. En ik besef best dat dit moeilijker is om hard te maken. Tot slot de door GroenLinks/PE genoemde doelstellingen voor de sport in Ede:
Steun aan breedtesport en niet aan topsport Breed toegankelijk (brede lagen van de bevolking en betaalbaar) Kwalitatief verantwoord (ISA sportnormen en wettelijke kaders) Een gevarieerd aanbod


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken