Eric Leltz  RSS feed    

Lokale oplossingen voor wereldwijde problemen

Zondag 02 mei 2010

  

 

 

We zijn ons niet altijd bewust hoeveel we afhankelijk zijn van olie en welke risico’s we daarmee lopen. Behalve dat het winnen van olie en het produceren van de vele oliegerelateerde producten milieuvervuilend is, raakt de olie een keer op. Het is een kwestie van tijd tot “peak-oil” zich aandient. Dat is het moment dat de mondiale oliewinning zijn top heeft bereikt. Vanaf dat moment zakt de olieproductie definitief in. Als dan de vraag naar olie nog steeds zo hoog is, zal de prijs stijgen. En dan heb ik het nog niet over onze afhankelijkheid van de instabiele gebieden waar de olie vandaan komt.

Als het aan GroenLinks/PE ligt is Ede in 2030 klimaat neutraal. Maar dan moet er nu al het een en ander worden gedaan. Voor de hand liggende maatregelen zijn isolatie van huizen en vergroenen van de opwekking van energie. Dus zorgen dat de energie voor huizen en gebouwen wordt verkregen uit niet fossiele bronnen zoals zon en wind. Maar er liggen ook nog vele andere mogelijkheden open. En dan gaat het om projecten die goed lokaal zijn in te passen. Een voorbeeld is het principe van de Transition towns. Steden als Deventer, Den Helder en Leeuwarden gingen ons al voor dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Een Transition Town laat zien hoe mensen zelf tot oplossingen komen en veranderingen in het denken organiseren. Een Transition Town is gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. Het doet een beroep op de eigen inzichten, op de wijsheid, de creativiteit en de ervaringen van de inwoners. Er gebeurt in Ede al veel op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn de initiatieven “van bovenaf”. Daarnaast kan de gemeente de initiatieven “van onderop” stimuleren. Zij kan dit door te zorgen voor kaders om optimaal gebruik te maken van de daadkracht van onderaf.

Het idee van Transition Towns is gebaseerd op de permacultuur. Een dergelijke cultuur wordt gerealiseerd door te kijken naar de drie ecologische hoofdfactoren; zon, water en wind en hoe deze in het lokale systeem passen. Het doel van permacultuur is om een duurzame samenwerking te creëren tussen mensen en de omliggende natuur. Een energiezuinige stad bereik je door lokaal in eigen behoeftes te voorzien. Energieopwekking en verbouwen van voedsel moeten zoveel mogelijk in de buurt van de Transition Town worden gerealiseerd. Hiermee voorkom je veel vervoersbewegingen en het geeft ruimte aan de promotie van lokale producten. Een voorbeeld van een initiatief is het project “De Eetbare Stad” in Deventer, waarbij een groep bewoners op lokale schaal eetbare planten en bloemen verbouwen. Een ander voorbeeld is de aanleg van een “park” van zonnepanelen, zodat huishoudens op een milieuvriendelijke en duurzame manier in hun energiebehoefte kunnen voorzien.

Ede kan met de principes van Transition Towns uitgroeien tot een duurzame en sociale stad. Door het versterken van de lokale economie kan het energiezuinig maken en waar mogelijk zelfs energieproducerend maken van Ede, in een stroomversnelling terecht komen.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken