Eric Leltz  RSS feed    

Lef in plaats van slappe knieën

Dinsdag 13 juli 2010

 eric leltz

Waar de gemeente Amsterdam onlangs een poging in het werk zette om het aantal circussen met wilde dieren te beperken lijkt B&W in Ede voor een totaal andere weg te kiezen.

Afgelopen weekend bracht circus Harlekino een bezoek aan Ede maar ze had verzuimd om een vergunning aan te vragen. Hierdoor had B&W het optreden eenvoudig kunnen tegenhouden. Maar in plaats daarvan werd in allerijl en op de dag van het optreden alsnog een vergunning geregeld. Hiermee laat B&W zien hoe zij aankijkt tegen een circus met wilde dieren. Een dergelijk circus blijkt meer dan welkom en dus moesten de leeuwen, tijgers, wurgslangen en zeeleeuwen ook hun kunstjes in Ede vertonen.

Ook als de vergunning wel op tijd was aangevraagd had het circus toch kunnen worden geweigerd. Maar daar is dan wel lef voor nodig. En laat het dan maar tot een proefproces komen.

Weigeren kan als volgt. Een aanvraag voor een vergunning wordt getoetst aan de hand van 3 criteria:

1.       aantasten dierenwelzijn

2.       een verstoring van de openbare orde

3.       in strijd met de zedelijkheid

 

Hierbij geldt dat B&W iedere aanvraag per geval en op zijn eigen merites kan beoordelen. B&W heeft dus beoordelingsruimte en toetst of genoemde belangen in het geding zijn.

Een discussie over het aantasten van het dierenwelzijn van circusdieren is snel een welles-nietes kwestie en dus een lastige grond om te weigeren. Zeker zolang er op landelijk niveau, in tegenstelling tot de ons omringende landen, hierover te weinig is geregeld.

Ook verstoring van de openbare orde of gevaar voor de omgeving zal bij een circus wel meevallen al verdient het aanbeveling om de nachtverblijven van de wilde dieren te controleren. Het moet niet zo zijn dat deze verblijven eenvoudig kunnen worden geopend en de bezoekers te dicht bij de dieren kunnen komen. Want dan is de omgeving natuurlijk wel in gevaar.

Bij de weigeringsgrond "in strijd met de zedelijkheid" liggen mogelijkheden. B&W kan het uitgangspunt hanteren dat een optreden van wilde dieren in circussen niet meer van deze tijd is. De gedachte is dan “wij willen onze inwoners respect voor natuur en milieu bijbrengen. Daarbij hoort dat wij dieren niet tonen in een onnatuurlijk omgeving. Het uit winstbejag rondslepen van dieren en hen kunstjes laten doen past daar niet bij”. Op grond van de beoordelingsruimte kan iedere gemeente hier een eigen invulling aangeven. Zo ligt het voor de hand dat B&W van Staphorst niet snel een evenementenvergunning voor een gay-parade zal verlenen, waar B&W van Amsterdam daar haar hand niet voor omdraait. Deze analogie is eenvoudig door te trekken naar een circus met wilde dieren. Deze weigeringsgrond mag echter niet zo maar uit de lucht komen vallen. B&W zal moeten verwijzen naar “de gevoelens van de bevolking”. En deze wordt vertolkt door hun vertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden. Deze moeten zich dan ook duidelijk uitspreken over dit onderwerp. Ook kan de burgemeester verwijzen naar beleid zoals bijvoorbeeld in een Nota Dierenwelzijn waarin staat dat wilde circusdieren niet passen bij het diervriendelijke karakter van de gemeente. Het helpt dan als in de Algemene Plaatselijke Verordening wordt opgenomen dat circussen met wilde dieren niet welkom zijn.

Het is dus allemaal een kwestie van willen en duidelijk laten zien waar je voor staat.

  

ReactiesKevin van Geet
Beste Eric.

Ik zou graag een rectificatie zien voor wat betreft de berichtgeving over Circus Harlekino in Ede, aangezien dit onze goede naam schendt op het internet, en uw stellingen onjuist zijn.

- Circus Harlekino heeft niet verzuimd een vergunning aan te vragen, maar de plicht om een vergunning aan te vragen was niet bekend aangezien het ging om een besloten voorstelling op prive terrein (camping)
- Het dierenwelzijn wordt absoluut niet aangetast en dit kan ook niet wetenschappelijk worden bewezen. Onderzoeken tot nu toe laten alleen het tegenovergestelde zien.
- Er hebben geen zeeleeuwen opgetreden
- De foto die door u bij het artikel is geplaatst betreft geen tijger van Circus Harlekino
- Het verbieden van circussen met wilde dieren is in strijd met de landelijke politiek en tevens door verschillende circussen succesvol aangevochten. Bij het gerechtshof hebben gemeenten die circussen met wilde dieren wilden verbieden dan ook ongelijk gekregen.

uw insteek om met leugens en onjuiste aannames onze naam kapot te maken en het plezier van vele mensen weg te nemen wordt dan ook absoluut niet geapprecieerd. Nogmaals het verzoek om bovenstaande blog direct dan wel zo snel mogelijk aan te passen.

Heeft u vragen kunt u mij telefonisch bereiken
0612196605


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken