Eric Leltz  RSS feed    

Kunst en vliegwerk

Donderdag 11 juni 2009

eric leltz

Kunst en vliegwerk heet het rapport dat de rekenkamercommissie heeft opgemaakt over de financiële wandel van Cultura. Het rapport bracht bij mijn fractie geen schok teweeg. Niet omdat het er allemaal zo rooskleurig uitziet bij Cultura maar omdat het zo herkenbaar beschreven staat in het rapport. De rekenkamercommissie heeft bevestigd wat mijn fractie al langer wist. Zonder het steeds weer bijpompen van geld blijft de financiële toekomst van Cultura onzeker. Met kunst en vliegwerk zijn de boeken de afgelopen jaren op orde gehouden maar voor de lange termijn is dit natuurlijk geen oplossing. Daar gaan we dus nog over praten. En dan mag de rol van de raad van toezicht niet onvermeld blijven. Want van toezicht kun je niet echt spreken. Het lijkt erop dat de raad van een te grote afstand toezicht heeft gehouden. Ook de rol van de stichting Cultura beheer die het gebouw verhuurd mag niet onbesproken blijven. Een broekzak vestzak constructie die niet alleen vragen oproept maar ook niet bijdraagt aan de transparantie van het besteden van gemeenschapsgeld. En de discussie of de rekenkamercommissie niet te ver in de keuken van Cultura heeft gekeken zoals de raad van toezicht stelt is wat mijn fractie betreft niet relevant. De gemeenteraad heeft de opdracht afgekaderd. En wat dan nog als de commissie haar opdracht iets breder interpreteert. Ga het liever hebben of het juist is wat ze constateren. En dan is een discussie over de begrenzing dus irrelevant. Of dient het als rookgordijn? Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken