Eric Leltz  RSS feed    

Kunst en kazerne

Donderdag 09 april 2009

eric leltz 

In de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken van gisteren kwam het initiatiefvoorstel van de fracties van D66 en GroenLinks/PE over het museumbeleid aan de orde. Beide fracties zien graag een aanvulling op de kadernotitie museumbeleid. Het gaat dan om het versterken van de bestaande musea in Ede en het verkennen van de mogelijkheden van een museale functie in Ede-Oost.

Bij het versterken van de huidige musea worden uitgangspunten geformuleerd die tot doel hebben de gesubsidieerde musea in Ede niet louter in stand te houden, maar juist blijvend te professionaliseren. Daarom moeten deze musea voldoen aan, c.q. streven naar, basiseisen als:

·          het bezitten van een stabiele financiële basis

·          het beschikken over een beleidsplan

·          het beschikken over een collectieregistratie

·          het beschikken over gekwalificeerde medewerkers

 

Deze basiseisen zijn algemeen aanvaard in Nederland en opgesteld door de Stichting Nederlands Museumregister.

 

Om de musea blijvend te professionaliseren dienen ze langs de museale meetlat te worden gelegd. Het gaat dan om:

·          het vervullen van kerntaken als collectietaak, publiekstaak en bedrijfstaak.

·          in het bezit zijn van het certificaat ‘Geregistreerd museum’

·          het beschikken over een vrijwilligersbeleid

·          het opzetten van samenwerkingsprojecten tussen de musea en sectoren als toerisme en recreatie, bibliotheek;

 

Verder dienen de musea specifieke activiteiten uit te voeren als participatie bij evenementen en het ontwikkelen van lesmateriaal en activiteiten over de geschiedenis van de gemeentelijke kernen en streek. Dit lesmateriaal kan worden aangeboden aan het basis- en voortgezet onderwijs.

Met betrekking tot de mogelijk museale functie in Ede-Oost gaat het voorstel in op een nog nader uit te werken kunsthal concept in een van de monumentale gebouwen op het terrein. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten essentieel:

·          een van meet af goede, degelijke financiële onderbouwing

·          een deugdelijk bedrijfsplan

·          een gedegen financiële paragraaf

·          het begrip “cultureel erfgoed” dient uitgangspunt te zijn, waarmee een verbinding van het verleden naar het heden wordt gelegd

 

Ook moet worden gekeken of dependances van het Historisch Museum, het Kröller Müller en het tegelmuseum in Ede –oost kunnen worden ondergebracht.

Zoals verwacht was er geen meerderheid te vinden voor het voorstel. De meeste fracties wilde liever wachten op de plannen van het college. Hiermee hebben ze een kans laten lopen om de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken en zelf invulling te geven aan de plannen.

Bij het initiatief zat ook een naam inclusief logo voor het museale gebouw in Ede Oost: Kunstenkazerne. Hiermee wordt een link gelegd tussen de vroegere activiteiten in het gebied, de ENKA fabriek en de kazernes en de toekomstige activiteiten, de kunst. 

    Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken