Eric Leltz  RSS feed    

Krokodillentranen over de Parkweg

Zaterdag 30 mei 2009

 eric leltz

Als je met de trein station Ede-Wageningen verlaat richting Utrecht zie je aan de linkerkant een van de lelijkste plekken van Ede. Je bent blij dat de trein steeds meer snelheid maakt. Snel weg van deze schandvlek. We hebben het over de Parkweg en dan het gedeelte tot aan de Nassaulaan. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwam een motie over de herontwikkeling van de Parkweg aan de orde. Of beter gezegd de motie ging over het ontbreken van ontwikkelingen. De motie is pikant want we hebben recent in beslotenheid met de wethouder over de ontwikkelingen gesproken. Het overleg was besloten omdat de gemeente hierover in onderhandeling is met projectontwikkelaars. En je moet partijen waarmee je in onderhandeling bent niet wijzer maken dan nodig. Dus vandaar dat mijn fractie, hoewel we openheid hoog in ons vaandel hebben, wel met de beslotenheid kan leven. Door de motie waarin de wethouder wordt opgedragen om snel met een plan te komen loop je het risico dat de afspraken die we in beslotenheid met de wethouder hebben gemaakt worden gedwarsboomd. Om die reden had ik het in de raadsvergadering ook over een motie die wellicht voor de wethouder als een “dolk in de rug” voelt. Ook kunnen we niet in alle openheid op de motie reageren omdat we de vertrouwelijke informatie niet in een openbare vergadering kunnen gebruiken. Ongemakkelijk dus. Ik heb daarom maar voorzichtig gevraagd of de indieners wellicht meer weten over de voortgang van de onderhandelingen. Hoe dan ook, dat er snel een plan moet komen is wel duidelijk. Maar dan ben je wel afhankelijk van andere partijen die ook belang en bezittingen in het gebied hebben. Een flink pakket huiswerk dus voor het college. En als er uiteindelijk een plan komt dan zal mijn fractie wel aansturen op een totaalplan. Dus niet alvast starten met de bouw in het gebied dat al in bezit is van de gemeente en daarna verder onderhandelen over een plan voor het hele gebied. Anders is de oplossing van vandaag het probleem van morgen en loopt het project wanneer gebouwd gaat worden in het gebied waar de gemeente nog niets te zeggen heeft onvermijdelijk nog meer vertraging op. Want als je dan nog de parkeermogelijkheden of de verkeersstromen moet regelen ben je te laat. En dan is onderhandelen nog lastiger omdat een deel van het plan al is uitgevoerd. Ook zal er goed gecommuniceerd moeten worden met de buurtbewoners en ondernemers want bij een recent bezoek kreeg ik sterk de indruk dat de mogelijkheden van de gemeente en de wensen van de buurt nog al uiteen liepen.

De wethouder sprak in de raad nog over een “case of urgency”. Het is dus vijf voor twaalf voor het college. Dat kan dan wel zo zijn maar dat heeft het college natuurlijk wel over zichzelf afgeroepen. Dit college van PvdA, Christen Unie, VVD en CDA heeft veel te veel tijd nodig gehad om orde op zaken te stellen aan de Parkweg. Het waren dus krokodillentranen afgelopen donderdag in de raad.  

     Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken