Eric Leltz  RSS feed    

Kinderachtig!

Vrijdag 01 oktober 2010

eric leltz  

In de raadsvergadering van 30 september kwam de benoeming van een commissielid aan de orde. Dit is doorgaans een hamerstuk omdat commissieleden weliswaar worden benoemd door de raad maar hier ligt een voorstel van de eigen fractie aan ten grondslag. En wie zijn de andere raadsleden om een advies van een fractie over hun eigen mensen in de wind te slaan? Maar goed, het reglement geeft aan dat de leden moeten worden benoemd door de raad en dus  vindt er een stemming plaats.

Dat een dergelijke stemming niet altijd alleen voor de vorm is kwam gisteren nog eens duidelijk naar voren. Want de benoeming betrof dit keer Marcel van Dalen. Zijn partij, D66, had hem voorgedragen om zitting te nemen in 2 commissies. Het standpunt van GroenLinks/PE is dat als de eigen partij een kandidaat voordraagt, wij er op vertrouwen dat deze kandidaat voldoende kwaliteit inbrengt voor de commissies. We zien dat als een interne kwestie van de betreffende partij en respecteren dus de voordracht. Maar daar dachten de andere partijen duidelijk anders over. Zij namen de gelegenheid te baat om Marcel van Dalen uit de commissies te houden. Alle fracties op die van D66 en GroenLinks/PE na waren tegen zijn benoeming. Omdat de beschikbare plaatsen in de commissies wel door een D66-er moeten worden ingevuld, waren de overige raadsleden zo vrij om een andere D66 kandidaat voor te stellen. En zo kon het dus gebeuren dat de keuze van de fractie werd genegeerd door de raadsleden en dat D66 fractieleden die het al druk hebben omdat ze in een aantal commissies zitten, worden opgezadeld met extra werk omdat de raad hen voordraagt om in nog een aantal commissies zitting te nemen.  

Hoewel de regels het toelaten is het toch vreemd dat de voorkeur van een partij zo kan worden gedwarsboomd door op de man te spelen. De raad heeft zich laten kennen en heeft zich van haar slechtste kant laten zien.

    Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken