Eric Leltz  RSS feed    

Kijken naar Food Valley in 2040

Dinsdag 29 juni 2010

eric leltz

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) het rapport 'The Netherlands of 2040'. Het gaat over hoe Nederland over 30 jaar haar geld kan verdienen. En hoewel er in het rapport uitspraken staan die discutabel zijn, kun je er ook wat van leren. We leven in een kenniseconomie dat is bekend. Kennis en innovatie zijn en blijven de kern voor het succes van de Nederlandse economie. En dat is terug te vinden in de conclusies. Om kennis tot wasdom te laten komen zijn steden nodig. Talentvolle mensen zoeken elkaar op om ideeën uit te wisselen en steden bieden het podium om elkaar te ontmoeten. De stad koppelt mensen en bedrijven aan elkaar. Hoewel je zou zeggen dat door de (digitale) mobiliteit van mensen en bedrijven nabijheid minder belangrijk is, spreken de conclusies dit dus tegen. Sterke steden met een goed vestigingsklimaat zijn in staat om hoogwaardige bedrijven en werknemers aan te trekken en te behouden.

Bij een goed vestigingsklimaat hoort een goede infrastructuur met een netwerk van openbaar vervoer en wegen en een goed opgeleide beroepsbevolking. Hierbij horen ook een flexibele arbeidsmarkt, korte aanvoerlijnen en een grote afzetmarkt. Dan moet je nu dus al beginnen met steden de ruimte te geven en mensen passend te scholen want in een dergelijke stad staan hoofdzakelijk excellente kennisinstituten.

Verwacht wordt dat er een nieuwe doorbraaktechnologie komt zoals eerder de stoommachine en ICT. Biotechnologie en nanotechnologie zouden weleens zo’n doorbraak technologie kunnen zijn. Rond zo’n technologie ontstaat bedrijvigheid omdat bedrijven elkaar opzoeken. Om hier optimaal gebruik van te maken moet er intensief worden samengewerkt en dienen onderzoekers, ontwerpers, producenten en dienstverleners de activiteiten op elkaar af te stemmen. Daar ligt dus een enorme kans voor Food Valley. Maar dan moet de regio het wel op tijd mogelijk maken om deze kans te grijpen.

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken