Eric Leltz  RSS feed    

Investeren in de samenleving

Donderdag 04 oktober 2007

Voorafgaand aan de raadsvergadering van vandaag was er een bijeenkomst over de programmabegroting 2008-2011. En daar was goed nieuws te melden. De zuinigheid van de laatste jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. In totaal is er nu structureel ruim € 4 miljoen beschikbaar voor nieuwe plannen, terwijl daarnaast € 10 miljoen wordt uitgegeven aan eenmalige investeringen. In 2011 moet dit leiden tot een structureel sluitende begroting. De afgelopen jaren had de gemeente Ede nauwelijks geld voor nieuw beleid maar nu kan dan eindelijk worden geïnvesteerd in de samenleving. Hierbij gaat het vooral om investeringen in de jeugd, sport, sociaal cultureel werk en veiligheid. Daarnaast krijgen de inwoners een bedrag terugbetaald van de afvalstoffenheffing en gaan de tarieven voor rioolrecht en onroerende zaakbelasting alleen met de inflatiecorrectie omhoog. Volgende maand in de raadsvergadering zullen alle partijen hun zegje doen over hoe zij vinden dat deze gelden moeten worden besteed. Wij zullen dan de nadruk leggen op investeringen op het sociale vlak en op het gebied van de openbare ruimte. Denk hierbij aan groenvoorzieningen en speelplekken. Na deze bijeenkomst was de raadsvergadering. Geen indrukwekkende agenda zoals ik al eerder schreef. Ap heeft onze visie goed en met gevoel voor humor verwoord bij de agendapunten over de vaststelling van de rapporten ‘Water gewogen’, Waterplan en Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 en het initiatiefvoorstel van de fractie van de SGP over het hondenbeleid. Aan het begin van de vergadering heb ik nog aandacht gevraagd voor Werelddierendag. Om 21.30 uur waren we al klaar. Toen ben ik nog niet naar huis gegaan want inmiddels was oud burgemeester Roel Robbertsen aangeschoven. Er werd een schilderij van hem onthuld. Ik vond het wat tegenvallen. Roel oogde veel jonger en hij leek nu wel een tweelingbroer van Loek Hermans. Wel goed getroffen was de karakteristieke houding met het handje op de buik. Dit schilderij komt te hangen in het gemeentehuis bij de schilderijen van de vorige burgemeesters.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken