Eric Leltz  RSS feed    

Integriteit en belangenverstrengeling

Donderdag 02 oktober 2008

Vandaag de eerste “normale” raadsvergadering na de zomer. Dan zou je denken dat die vol zit met agendapunten maar dat valt eigenlijk wel mee. Iets over de zoekzones, over mandatering van het college bij bouwplannen en “idee in uitvoering”. Ik schreef “normale” raadsvergadering want er is al een vergadering gehouden maar dat was een ingelaste bijzondere raadsvergadering waarin wethouder van Zuilen afscheid nam om burgemeester te worden in Tynaarlo en Evert van Milligen werd benoemd als zijn opvolger. Het agendapunt “idee in uitvoering” nam zoals verwacht de meeste tijd in beslag. Het gaat dan om de positie van gemeenteraadsleden in het maatschappelijke verkeer en die in de stichting “idee in uitvoering” in het bijzonder. Naar de mening van de fracties van D66 en GroenLinks/PE lopen de belangen in de stichting zo door elkaar dat we de verantwoording hiervoor niet meer willen nemen. Maar we hebben wel twee raadsleden benoemd in de stichting. Het voorstel is dan ook om deze raadsleden uit de stichting te halen. En als een en ander goed is geregeld mogen de raadsleden wat ons betreft best wel weer terugkeren. Zoals verwacht haalde het voorstel het niet. De meerwaarde is dat nu de aandacht is gevestigd op de vreemde situatie binnen de stichting. Meerdere fracties waren het er over eens dat het niet handig is van het bestuur dat de jaarrekeningen jarenlang niet zijn verschenen. Daarnaast waren er fracties die met D66 en GroenLinks/PE van mening waren dat het niet kan dat een raadslid enig betaald medewerker is van de stichting. Mijn fractie vindt het nog steeds belangenverstrengeling dat:

  • De stichting gelden geeft aan een stichting waar een raadslid in het bestuur zit,
  • De stichting gelden geeft aan een stichting waar een bestuurslid van “Idee in uitvoering” in het bestuur zit,
  • Dit bestuurslid ook in het bestuur zit van een plaatselijke politieke partij.

En dan zijn alle genoemde functionarissen ook nog lid van dezelfde politieke partij. Kunt u het nog volgen? Dit schaadt het imago van de politiek. Ik kan het niet uitleggen en ik wil het niet uitleggen. Maar ik kan met opgeheven hoofd zeggen dat mijn fractie er alles aan gedaan heeft om deze toestanden te voorkomen. Ik heb geduld want er komt een dag dit we ons hier toch over moeten uitspreken.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken