Eric Leltz  RSS feed    

Individuele warmtepompen met een collectieve bron voor Kernhem

Dinsdag 13 mei 2008

Vandaag kwam de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) drie keer in actie: een gezamenlijke vergadering met de commissie Beheer Fysieke Omgeving (BFO), een keer openbaar als RO en een keer besloten. En dat allemaal op één avond. Als voorzitter had ik mijn handen vol om alles in goede banen te leiden zodat de vergaderingen goed op elkaar aansloten. In de gezamenlijke vergadering kwamen de ontsluiting Ede-Oost en de warmtevoorziening in Kernhem aan de orde. Hier is al heel veel over geschreven en gezegd. Toch hebben een aantal fracties nog tijd nodig om te kunnen beslissen. Wij kunnen er kort over zijn. Wat betreft Ede-oost is een ontsluiting via de Oost kant geen optie. Daar liggen teveel obstakels. Dat wisten we meer dan een jaar geleden ook al. Dus voor ons hoeft ook geen ruimtereservering te worden gemaakt. Dat geld besteden we liever aan sociale doelen zoals bijvoorbeeld woningbouw. De 30% sociale woningen wil maar niet van de grond komen. We zoeken de ontsluiting via de westkant en dan kunnen we ons goed vinden in de A2 variant. Het onderzoek naar de toekomstvastheid van het Edese wegennet op lange termijn (na 2020) en de mogelijkheid tot capaciteitsuitbreiding na die tijd, ondersteunen ons in deze keuze. Wel vinden we het van belang dat er een oplossing wordt gevonden voor de doorsnijding van de groene wig tussen Ede en Bennekom.

Wat de energievoorziening in Kernhem betreft is de keuze voor individuele warmtepompen met een collectieve bron een goede en verantwoorde keuze. De opmerkingen van het college over het toepassen van zonnecollectoren klinkt een stuk krachtiger dan bij de beantwoording van de raadsvragen van de fracties van de VVD en mijn fractie over dit onderwerp nog niet zo heel lang geleden. Jammer is wel dat het college vindt dat dit niet mag leiden tot meerkosten. Dit is weer zo’n korte termijn gedachte. Als je een visie op de toekomst hebt, dan durf je ook een toekomstvast besluit te nemen waar de volgende bewoners ook van kunnen profiteren. Je moet dus niet alleen naar de aanschafkosten kijken maar ook naar de gebruikskosten. En met de stijgende energieprijzen maken die een steeds groter deel uit van de woonlasten. Daar moet je dus naar kijken als je het over duurzaamheid hebt.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken