Eric Leltz  RSS feed    

In vertrouwen

Maandag 29 juni 2009

eric leltz

In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van donderdag 25 juni gaf de fractie van D66 aan dat een vertrouwelijk stuk over de Europese aanbesteding van het Nieuwe Landgoed gewoon op de website van de gemeente staat. En daarmee is het stuk dus openbaar, zo stelde zij. De fractie van de Christen Unie reageerde hier meteen op door te vragen of het niet de plicht is van een raadslid om een fout te melden zodat de belangen van de gemeente niet worden geschaad. En als dit zo is, zo vroegen zij zich af, wat zijn dan de gevolgen voor een raadslid dat toch uit de school klapt. Ik heb als voorzitter van de commissie toegezegd deze vragen door te spelen aan de burgemeester.

Zelf zit ik er gemakkelijk in en til er allemaal niet zo zwaar aan. Er is ergens in de organisatie een fout gemaakt en dat kun je melden maar dat hoef je niet te doen. En als je het niet doet is dat voor mij niet meteen laakbaar. Zeker als het heel goed uitkomt. En het komt goed uit voor de fractie van D66 want zij zijn wel altijd een van de grootste criticaster geweest over de wijze van Europees aanbesteden door de gemeente in het algemeen en van het Nieuwe Landgoed in het bijzonder. De informatie die wij ongeveer twee maanden geleden al in vertrouwen hebben ontvangen is nooit geschonden door hen. Dat is voor mij wel heel relevant. Pas nadat de gemeente weliswaar door een fout, de vertrouwelijke informatie op haar website heeft gezet, komen zij er mee naar buiten.

Je kunt nog wel de vraag stellen of alle informatie die nu vertrouwelijk is wel vertrouwelijk moet zijn. Als raadslid overkomt de vertrouwelijkheid je meestal. Je krijgt een vertrouwelijke mededeling en vooraf weet je niet wat de inhoud is. Pas als je dit weet kun je beoordelen of je het zelf als vertrouwelijke informatie zou behandelen. Maar ja, dan zit je al midden in het vertrouwensritueel en kun je niet anders dan er over zwijgen. Voor een buitenstaander lijkt het dan al snel op achterkamertjes politiek. Dat kun je voorkomen door niet meer met vertrouwelijke informatie te werken. Door transparant te zijn hoor ik al op de achtergrond. Maar daar past toch enige nuance. Een gemeente is ook een bedrijf en zit soms in een onderhandelingsproces waarbij het niet past om alle kaarten op tafel te leggen. Of het gaat om personen waarbij je rekening moet houden met de privacy. Enige vorm van vertrouwelijkheid zal er dus wel moeten zijn om een stad goed te kunnen besturen. Maar hanteer het wel met mate. 

    Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken