Eric Leltz  RSS feed    

Ik ben ik en jij bent ….. anoniem

Donderdag 24 december 2009

eric leltz

Regelmatig zie ik anonieme reacties op digitale fora. Op zich getuigt dat van beschaving want juist deze anonieme reacties blinken niet uit in fijngevoeligheid en kennelijk beseffen de schrijvers dat maar al te goed en is er enig gevoel van schaamte. Maar tot zover het compliment. Want het getuigt ook van een enorme lafheid. De schaamte van de schrijvers is dan ook volkomen terecht. Verkondig je een mening doe dat dan in alle openheid. Zeker als je iemand persoonlijk aanvalt. Juist dit persoonlijke tintje maakt dat er ook een verantwoordelijkheid bij de redacties ligt. Want het duurt lang om een goede naam op te bouwen maar deze is in een mum van tijd bezoedeld. Maar die verantwoordelijkheid wordt doorgaans onvoldoende opgepakt door de redacties. Ik heb er aan het begin van deze raadsperiode nog last van gehad toen iemand onder gefingeerde naam de frustratie over het eigen onvermogen van zich afschreef. Maar ik was daarbij wel het mikpunt. Probleem is dat je jezelf hier nauwelijks tegen kunt verdedigen. Met iemand die met open vizier en argumenten probeert zijn gelijk te halen valt nog te discussiëren. Maar bij anonieme reacties gaat dit veel lastiger. En ga je toch in discussie dan gaat dit dus niet alleen indirect via de pers, maar je bent als het ware ook in gevecht met een sluipschutter. En dan is de kans op misverstanden levensgroot. Daarom moet je anonieme reacties eigenlijk ook langs je heen laten gaan. Maar dat geeft zeker bij ongenuanceerde reacties soms ook een onzalig gevoel. Laatst heb ik wel gereageerd naar een grote onbekende die zijn (of haar?) reactie schreef onder het pseudoniem “kritische kiezer”. Ik heb deze onbekende uitgenodigd om in de eerstkomende fractievergadering op bezoek te komen of om mij uit te nodigen op een ander tijdstip. Dat uitnodigen gaat overigens ook weer niet zo eenvoudig want dat kan natuurlijk alleen weer via een reactie op de site.

Er ligt dus een schone taak voor de pers. Zeker nu iedereen potentieel publicist is door berichten op digitale fora te zetten. Er bestaat altijd zoiets als een redactiestatuut. En hier hoort ook een passage in te staan hoe moet worden omgegaan met anonieme reacties. Meestal kunnen deze reacties gewoon in de krant of op de site mits de schrijver bij de redactie bekend is. Maar dan moet je dit natuurlijk wel controleren. Ik heb zelf meegemaakt dat dit in genoemd voorbeeld uit het begin van de raadsperiode niet was gedaan. Achteraf excuses maken is dan wel mooi maar het kwaad is dan ook al geschied. En om de mogelijkheid voor klokkenluiders open te houden moeten deze hun berichten anoniem kunnen doorgeven maar dan is het aan de redactie om hier wel of niet actie op te ondernemen. Daarom een oproep aan de plaatselijke pers om te zorgen dat anonieme reacties niet meer mogelijk zijn.

Oh ja, weinig verrassend wellicht, maar de “kritische kiezer” heeft niets meer van zich laten horen.

    

ReactiesWillie Oldengarm
Bij ons in de regio was dit afgelopen periode ook punt van discussie.Dit n.a.v. anonieme reacties op site Meppeler courant. Sinds 1 december zijn anonieme reacties bij deze krant niet meer mogelijk. Nog wel saillant detail is dat Sterk Meppel, (nog) de grootste partij in Meppel in de raad in coalitieakkoord openheid wil nastreven maar in hun eigen krantje een anonieme columnist de gelegenheid op een niet altijd al te frisse wijze andere raadsleden onder uit de zak te geven. Ik heb er zelf voor gekozen nooit met die persoon in discussie te gaan mocht het al mogelijk zijn. Je bericht inspireert me wel daar in de verkiezingstijd de partij nog eens mee te "kietelen" als het me uitkomt in het debat.
Willie Oldengarm, GL Meppel


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken