Eric Leltz  RSS feed    

Hulp bij het huishouden nog niet voor elkaar

Vrijdag 16 januari 2009

thuiszorg

Vorige week heeft mijn fractie aan de wethouder gevraagd naar het aantal edenaren die nog niet zijn ondergebracht bij een nieuwe zorgaanbieder. Dit in het kader van de afspraken over hulp in de huishouding voor 2009 waarbij de gemeente als verantwoordelijke, contracten is aangegaan met een aantal nieuwe zorgverleners. Op 23 december 2008 waren nog ongeveer 60 mensen niet ondergebracht bij een nieuwe (zorg)verlener van huishoudelijke hulp. Dat is veel en bovendien is het voor deze mensen onduidelijk waar ze na 1 januari op kunnen rekenen. De beantwoording van de vragen duurde zo lang dat ik begin deze week er nog maar een keer om gevraagd hebt en nu met de toevoeging dat mijn geduld op is. Dit soort informatie moet gewoon op 1 januari of zeker op de eerste werkdag van het jaar beschikbaar zijn. Woensdag kregen we dan uiteindelijk een memo hierover. Het was een kille en technische uiteenzetting waarbij je haast zou vergeten dat er ook gezichten achter de cijfertjes zitten. Alleen de opmerking dat “iedere niet geplaatste cliënt er één teveel is” gaf nog enige warmte aan. Al klinkt voor mij het woord “client” altijd wat afstandelijk.  

Voor de stand van zaken citeer ik uit het memo.

 

De resultaten van de overzetactie tot op heden zijn dat:

  • iets meer dan 200 cliënten zijn ondergebracht bij een andere zorgaanbieder;
  • 39 cliënten nog niet zijn ondergebracht bij een aanbieder;
  • 54 cliënten tijdelijk zijn ondergebracht bij hun oude aanbieder (Vilente en 1x DNZT);
  • 7 cliënten om diverse redenen naar een Persoons Gebonden Budget zijn overgestapt

Dus zijn er toch nog 39 mensen die geen hulp meer ontvangen. Jammer dat het memo geen antwoord geeft op de vragen: 

  1. Vanaf wanneer kunnen deze mensen wel zorg verwachten?
  2. Wat wordt in de tussentijd gedaan om het leed te verzachten?

Geen woord hierover in het memo. Moeten we hier dus ook maar weer achteraan.

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken