Eric Leltz  RSS feed    

Hoogmoed

Zaterdag 18 december 2010

eric leltz

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de benoeming van de leden van de regiocommissie FoodValley op de agenda. De raad kan voor deze commissie twee leden afvaardigen en meestal kiezen we dan een kandidaat uit de coalitie en een uit de oppositie. Toen we het voorstel twee weken geleden in de commissie Algemene Zaken & Middelen onder ogen kregen bleek dat hier dit keer geen rekening mee was gehouden. Er waren zonder overleg met de oppositie gewoon twee vertegenwoordigers van de coalitie voorgesteld. En zo stonden de heren Boot (CDA) en van de Klok (VVD) genoemd. Aanvankelijk dacht ik nog aan een foutje maar tijdens de discussie in de commissie Algemene Zaken en Middelen bleek dat deze voordracht gewoon de bedoeling was. De begrippen “arrogantie” en “machtspolitiek” kwamen bij mij boven.

Tussen de commissievergadering en de raadsvergadering zaten twee weken. In deze tussentijd leek het probleem zich vanzelf op te lossen. De oppositie schoof een eigen kandidaat, de heer Meijer (Christen Unie), naar voren en de CDA vertegenwoordiger van de coalitie deed genereus een stapje opzij. Maar in de dagen voor de raadsvergadering leek het wel alsof de heer Boot van “hogerhand” terug moest komen op zijn genereus gebaar. En zo kwam het dat in de raad het oorspronkelijke stuk, dus met de twee coalitie kandidaten, op de agenda stond. Voor de oppositie zat er niets anders op om de eigen kandidaat voor te stellen en het op een stemming te laten aan komen.

In de raadsvergadering hield de fractievoorzitter van de VVD nog een betoog waarom er toch twee coalitieleden in de commissie moeten zitten. Dit was in feite een pleidooi om de oppositie buiten boord te houden. Ik kreeg de indruk dat het uitermate hoogmoedige betoog van de fractievoorzitter zijn kandidaat niet veel goeds deed. Een compliment van mij richting de heer Boot om zijn edelmoedig gebaar kon ook worden opgevat als een verkapt stemadvies voor hem. Hoe dan ook, gevolg was dat de VVD met lege handen kwam te staan. Hun kandidaat haalde het niet en de heren Boot en Meijer worden afgevaardigd in de regiocommissie FoodValley. Keurig dus een verdeling coalitie en oppositie. De VVD likt haar wonden: hoogmoed komt voor de val.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken