Eric Leltz  RSS feed    

Hij komt!

Maandag 19 november 2012

eric leltz

De kogel is door de kerk en de mestvergister in Wekerom komt er. Hiermee is een (voorlopig) einde gekomen aan jarenlang geharrewar en dus onzekerheid voor de ondernemer en de buurtbewoners. En ik schrijf “voorlopig” omdat de weg naar de Raad van State nog open staat. Het is gezien de omvang en intensiteit van het protest niet ondenkbeeldig dat deze weg ook daadwerkelijk wordt bewandeld. Op de dag van de raadsvergadering werden nog 651 handtekeningen tegen de mestvergister overhandigd aan de wethouder. De bezwaren gaan voornamelijk over mogelijk stank- en gezondheidsproblemen en het aantasten van het landschap.

Een mestvergister is een kans voor Ede en haar buitendorpen om op een duurzame wijze energie op te wekken. Het is een goede en duurzame aanvulling op de agrarische activiteiten in het buitengebied. Bovendien past het goed in de visie Ede 2025 “Food, groen en verbonden”.

Het is hierbij wel van belang om de conclusies en aanbevelingen uit het in opdracht van B&W uitgevoerde onderzoek over te nemen, zodat de bezwaren zo goed mogelijk worden weggenomen. Daarnaast moeten natuurlijk zowel de veiligheid als de milieuaspecten voldoende geborgd worden. 

Laat dit de eerste mestvergister in een lange reeks zijn voor de gemeente Ede.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken