Eric Leltz  RSS feed    

Het zand in de machine

Woensdag 26 augustus 2015

eric leltz

De Nationale ombudsman heeft een vernietigend rapport geschreven over de invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het menselijk belang is volgens hem op alle fronten uit het oog verloren. Omdat dit niet de eerste keer is dat een ingrijpende verandering gepaard gaat met veel problemen schetst de ombudsman een beeld van een overheid die maar niet leert van eerder gemaakte fouten.

De ombudsman schrijft dat bij de start van de invoering alle deelnemers van goede wil waren. Het menselijke belang stond in het vizier van alle spelers maar het verzandde steeds meer in verstikkende regelgeving. Hierdoor is de dagelijkse praktijk steeds meer op de achtergrond komen te staan.

Dit is helaas zoals het zo vaak gaat bij grote veranderingen. Er wordt begonnen met de beste intenties maar het verzand al snel in gerommel omdat het oorspronkelijke systeem niet flexibel genoeg is om praktijk problemen op te vangen. De systemen worden ontworpen door mensen op stafafdelingen die ver van de praktijk staan. Ze hebben wel een kijk op de praktijk maar dat is een theoretische kijk. Dat is de praktijk zoals het zou kunnen als iedereen zich voorspelbaar, als het ware als een machine, gedraagt. En er wordt niet altijd aan gedacht, zeker in het publieke domein, om de mensen in het werkveld te betrekken bij het ontwerp. Op de werkvloer blijkt het systeem echter nauwelijks te werken omdat daar moet worden omgegaan met onverwachte gebeurtenissen. Daar wringt de systeemwereld met de leefwereld. De regelgeving geeft dan weliswaar duidelijkheid maar ook starheid. Alle flexibiliteit wordt uit het systeem gehaald. Als blijkt dat de door de stafafdeling ontworpen ideale werkomgeving in de praktijk niet werkt volgt de bekende reflex van nog meer regels. Deze cumulatie van regel op regel werkt als zand in de machine. Het zorgt voor een ondoordringbare spaghetti aan regels. Hiermee creëer je een onwerkbare situatie.

Niet dat de leefwereld krakend tot stilstand komt! De professionals in de praktijk vinden steeds weer 'bypasses' om toch zo goed en zo kwaad als het kan tot uitvoering of oplossingen te komen. Maar dat gebeurt dan wel meer ondanks het systeem dan dankzij het systeem.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken