Eric Leltz  RSS feed    

Het werk van de dierenambulance

Maandag 18 februari 2008

Aan het eind van de middag was ik op het gemeentehuis voor een vergadering van de agendacommissie. Deze commissie wordt voorgezeten door de burgemeester en in deze commissie zitten de voorzitters van de raadscommissies. In deze vergadering worden de agenda’s van de diverse commissies en van de raad opgesteld. Je let een beetje op alle agenda’s maar mijn speciale belangstelling gaat natuurlijk uit naar de agenda van de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Hier ben ik voorzitter van en dat wordt een stuk gemakkelijker als er een overzichtelijke agenda is met voldoende tijd per agendapunt. De griffie heeft hier al een voorzet voor gegeven. Ook is aangegeven op welke punten insprekers worden verwacht. We waren er binnen drie kwartier uit.

’s-Avonds was ik op uitnodiging van PvdA raadslid Marije Eleveld te gast in de fractievergadering van haar partij. Zij heeft contact gehad met een medewerker van de dierenambulance en zij willen graag iets vertellen over hun werk. Dit met het oog op de nog op te stellen nota dierenwelzijnsbeleid. Deze nota staat op de agenda van de commissie BFO van 11 maart aanstaande. En deze nota is er gekomen op initiatief van de fracties van de PvdA en van GroenLinks/PE. De dierenambulance heeft een groot verzorgingsgebied. In grote lijnen valt dit samen met de grenzen van de gemeenten Ede en Veenendaal. Beide gemeenten geven dan ook een vergoeding aan de dierenambulance. Veenendaal doet dit rechtstreeks en Ede doet dit via de dierenbescherming. Daar kan de dierenambulance haar ritten voor 16 euro per rit declareren. De vergoedingen zijn wel aan de bescheiden kant. Het gaat om zegge en schrijve 1500 euro per gemeente. Hiervoor doet de dierenambulance heel veel. In 2007 ging het om 2244 ritten. De nadruk ligt hierbij op kleine dieren. Het gaat dan om het ophalen van zwerfdieren (357, waarvan 203 honden en 141 katten), het wegbrengen van dieren naar de destructie (335), serviceritten naar de dierenarts, steun bij calamiteiten en het ophalen van in het wild levende dieren (683). Om een indruk te geven. Bij deze laatste groep gaat het om 154 aangereden duiven, 45 eenden, 32 egels, 19 honden, 65 katten, 44 merels, 32 postduiven en 20 mussen. Daarbij is de ambulance ook nog 7 dagen in de week en 24 uur per dag bemenst. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. Bij de dierenambulance werken circa 60 vrijwilligers. Deze worden intern opgeleid in een cursus van 16 avonden. Het is duidelijk dat dit allemaal niet kan worden betaald van de gemeentelijke vergoeding. Zonder sponsorgeld en zonder het in rekening brengen van het vervoer van de dieren zou het snel afgelopen zijn met de diensten van de dierenambulance. Een reden te meer om hier structureel aandacht aan te besteden in de komende tijd.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken