Eric Leltz  RSS feed    

Het verdiepte spoor

Donderdag 06 december 2007

Vanochtend werd ik al vroeg gebeld door een journaliste van de Gelderlander. Zij wilde graag een interview afnemen over het stuk “een stip op de horizon” over duurzaamheid. Dat is natuurlijk geen probleem. Wel vind ik het belangrijk dat ook Alexander Vos de Wael zijn inbreng heeft. Per slot van rekening hebben wij wel samen het stuk geschreven. Alexander was telefonisch bereikbaar en ik ben langs de redactie gegaan. Het is fijn om op deze manier iets op de kaart te zetten. Nu maar afwachten hoe het interview uit de verf komt. Morgen staat het in de krant. Er is meteen een afspraak gemaakt met een fotograaf. Vanmiddag treffen we elkaar op het gemeentehuis. Letterlijk op het gemeentehuis want de foto wordt genomen op het dak tussen de zonnecollectoren. Alexander zal hier ook bij aanwezig zijn. Ik moest toch in het gemeentehuis zijn omdat daar aan het einde van de middag een informatieve bijeenkomst was. Van tijd tot tijd praat het college de raadsleden bij over allerlei zaken. Hiermee voorkom je dat het college te ver voor de muziek uitloopt. Vandaag ging het over gratis openbaar vervoer voor WMO geindiceerden, het verdiepte spoor en het milieu effecten rapport (MER) voor Ede-oost. Wat betreft de WMO. Het is de bedoeling dat WMO geindiceerden naast de regiotaxi ook gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. Mooi dat de regiotaxi een volwaardige partner kan worden in het openbaar vervoer. Als de toegankelijkheid van de voorzieningen dan ook maar gewaarborgd is. Dit is natuurlijk een lastig punt. Maar als je wacht tot dat alle knelpunten zijn opgelost dan komt het nooit van de grond. Begin dus maar gewoon en communiceer dat het een experiment betreft waarbij nog niet alles is geregeld. En natuurlijk komt dan een klacht dat de bushalte niet rolstoel toegankelijk is of dat er geen plaats is voor twee rolstoelen in de stadsbus. Inventariseer vervolgens deze klachten en evalueer het project na een jaar. Afhankelijk hiervan kunnen knelpunten worden opgelost. Dit lijkt me beter dan eerst alle mogelijke knelpunten op te lossen. Maar het is natuurlijk wel een kip en ei probleem. Vervolgens het verdiepte spoor. Het plan ziet er goed uit en is ook net op tijd bij het ministerie afgeleverd. Op de laatste dag notabene. Maar het plan mag dan wel mooi zijn, het is ook wel iets anders dan de raad is voorgeschoteld in september. Ik vraag me af of dit zomaar kan. Na afloop heb ik met de wethouder gesproken en mijn zorg hierover geuit. Ik heb begrepen dat het plan inderdaad opnieuw wordt voorgelegd aan de raad. Dit is verstandig. Er is nog wel wat onduidelijkheid over de kosten. Het plan zoals het er ligt is een mooi eindplaatje. Maar het kostenplaatje hoort bij een begin situatie dat heel wat soberder is en waaraan later van alles kan worden toegevoegd. Maar daar moet dan dus wel apart voor worden betaald. Bij de presentatie kwam nog eens duidelijk naar voren dat een dubbelspoor niet aan de orde is. Hooguit komen er, om de capaciteit te verdubbelen, passeersporen waar de sneltrein de stoptrein kan passeren. Dit is een veel goedkopere oplossing. Maar als zo’n passerspoor er komt is het logischer dat deze in de buurt van het station Driebergen-Zeist komt. Wat betreft de MER hebben we in groepjes naar de onderdelen ‘verkeer’, ‘natuur’, ‘landschap en cultuurhistorie’ en ‘geluid’ gekeken. Duidelijk werd dat de zogehete Hartogsvarianten zullen moeten afvallen. Zij scoorden op alle onderdelen slecht. Voor mijn fractie geen verrassing. We hebben altijd gezegd dat deze varianten niet onderzocht hoeven te worden want deze zijn gewoon niet haalbaar. Wat de bewoners ook willen. Dit is zo’n punt dat je als raadslid je verantwoordelijkheid moet nemen en moet durven uitleggen waarom iets gewoon niet kan. Ik ben er trots op dat mijn fractie hier gewoon het lef voor heeft. Zelfs al zouden de Hartogsvarianten op bovenstaande punten goed scoren dan zit je nog met wetgeving die een weg door een Nature 2000 gebied verbied. Daar kun je wel tegen procederen maar dat is een zeer onzeker traject dat zeer veel tijd kost. En zoveel tijd hebben we gewoon niet. Wel even slikken voor de vele bewoners die voor deze variant zijn. Maar wel een mooi voorbeeld van het NIVEA effect: Niet In Voor En Achtertuin. Tussen de bedrijven door heb ik nog veel geregeld: met de griffier over de presentatie van het rapport over duurzaamheid, met de wethouder over het betrekken van de ambtenaren bij de bespreking van het rapport, en met de fractievoorzitter van het CDA over mijn rol in de commissie Ruimtelijke Ordening.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken