Eric Leltz  RSS feed    

Het toneelstuk dat gemeente heet

Maandag 03 november 2008

Vandaag een hele drukke dag omdat ik een paar rollen speel in “het toneelstuk dat gemeente heet”. Eerst de agendacommissie. Ik zit daar aan tafel omdat ik voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling ben. In de agendacommissie worden de agenda’s van de commissies gemaakt. Wel relevant omdat de agenda natuurlijk leidend is voor de vergadering en voor de voorzitter is het dan wel handig als je een hanteerbare agenda hebt. Ik let er altijd op dat agendapunten voldoende tijd krijgen toegemeten. Daarna meteen het Presidium. Daaraan doe ik mee omdat ik fractievoorzitter ben. Samen met de burgemeester bespreken de fractievoorzitters organisatorische zaken. Doorgaans is het een rustige en ontspannen vergadering maar deze keer voelde het duidelijk anders. Zowel PvdA als Christen Unie moesten nog eens duidelijk aangeven dat zij zich distantiëren van de brief van Alexander Vos de Wael, fractievoorzitter van de VVD, waarin hij beschreef dat het college de Raad als basisschool klasje behandeld. De brief was keurig ondertekend met zijn naam. Dan is het zijn mening en hoef ik me niet te distantiëren. Koude drukte wat mij betreft of is het politieke spel “op de wagen”? Dat laatste zou wel eens kunnen want we bespraken ook een mail waarin de wethouder onder uit de zak kreeg want hij was te transparant geweest. Hij had na veel aandringen informatie vertrouwelijk beschikbaar gesteld aan de raadsleden. En dat was voor Jos van Kroonenburg, fractievoorzitter van de PvdA, aanleiding om in de pen te klimmen. Ik kan er allemaal niet mee zitten. Je mag verwachten dat de raadsleden goed omgaan met de vertrouwelijkheid. En doen ze dat niet, dan moeten ze ook direct worden aangepakt. Daar heb je dan ook middelen voor. En geef de wethouder de ruimte. Dat past bij een professionele organisatie. Diezelfde Jos van Kroonenburg gaf, in de rondvraag nota bene, ook nog aan dat mijn optreden in de Raad bij het agendapunt “Idee in uitvoering” binnen zijn fractie helemaal verkeerd is gevallen. “En bovendien gaf hij (ik dus) ook nog onjuiste informatie” voegde hij er nog aan toe. Krokodillen tranen wat mij betreft. Ik schreef hier op 2 oktober het volgende over: .... het niet kan dat: 

  • Een raadslid enig betaald medewerker is van de stichting,
  • De stichting gelden geeft aan een stichting waar een raadslid in het bestuur zit,
  • De stichting gelden geeft aan een stichting waar een bestuurslid van “Idee in uitvoering” in het bestuur zit,
  • Dit bestuurslid ook in het bestuur zit van een plaatselijke politieke partij.
En dan zijn alle genoemde functionarissen ook nog lid van dezelfde politieke partij. Kunt u het nog volgen? Onjuist? Dit zijn feiten! Daar is niets onwaar aan. Mijn fractie vindt dit een laakbare vorm van belangenverstrengeling. Uit beleefdheid noemde ik in de Raad geen namen bij de functies. Dat werd me nu kwalijk genomen. Ik had overigens Jos van Kroonenburg in de Raad wel uitgenodigd om mij die namen te laten vertellen. Hij ging hier niet op in maar “had er wel over getwijfeld” zei hij nu. Het was destijds plaatsvervangende schaamte bij mij om de namen niet te noemen. Fout achteraf. Ik had de namen gewoon moeten noemen en dat zal ik voortaan ook doen. Onnodig om te vermelden dat alle functionarissen lid zijn van de plaatselijke PvdA. Als je dit binnen je fractie toelaat dan kun je verwachten dat dit ook breed wordt uitgemeten. En dat ben ik aan het doen. ‘s-Avonds had ik nog een fractie vergadering. We hebben de raadsvergadering van donderdag voorbereid en vervolgens hartelijk gelachen om de voorvallen uit het Presidium.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken