Eric Leltz  RSS feed    

Het roer moet om

Donderdag 18 juni 2009

eric leltz

De warmtecentrale in Kernhem blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels wordt het er niet duidelijker op. Wordt het niet tijd om het roer rigoureus om te gooien vraagt de fractie van GroenLinks/PE zich af.

Onlangs kregen B&W en de raadsleden weer een bericht van Kindveilig Kernhem over de warmtecentrale in de wijk. De kans is groot dat dit bericht niet de impact heeft die de initiatiefnemers zich wensen. Immers het is weer het zoveelste bericht over het bekende onderwerp met deels weer dezelfde argumenten. De loopgraven zijn over en weer allang ingenomen en dan is luisteren naar elkaar een lastige opgave. Ondertussen wordt het er allemaal niet duidelijker op. Vragen als:

 

·          Staat de warmtecentrale daar nu wel of niet terecht?

·          Staat de warmtecentrale daar nu wel of niet tijdelijk?

·          Is het geïnstalleerd vermogen wel of niet toereikend voor de wijk?

·          Staat er nu een stadsverwarming of een blokverwarming?

·          Wat is nu de juiste interpretatie van de uitspraak van de Raad van State?

·          Wanneer stopt gedogen?

·          Gaat Nuon nu wel of niet ook elektriciteit opwekken in de wijk?

 

blijven nog steeds onbeantwoord. Feit is dat er voorbeelden zijn van ongelukken met installaties zoals die nu in Kernhem staat. Feit is ook dat de installatie wel erg dicht bij een school staat en bovendien ook midden in de wijk. Dit maakt minder risicovolle en minder belastende alternatieven, die eerst terzijde zijn geschoven omdat er te weinig ervaring mee was, alsnog interessant. Voor de fractie van GroenLinks/PE is het daarom tijd om de bakens te verzetten en te stoppen op de heilloze weg van de loopgraven oorlog en vooruit te kijken naar andere serieuze en milieuvriendelijke oplossingen die zich bovendien al hebben bewezen. Hiermee zal Ede ook veel beter en eerder aan de toekomstige milieueisen met betrekking tot CO2 uitstoot kunnen voldoen.

Hier twee voorbeelden die de moeite van het onderzoeken waard zijn. Een geotherme centrale waarbij aardwater wordt opgepompt. Op ongeveer 2 kilometer diepte ligt een enorme voorraad zeer warm water. Via pompen en warmtewisselaars kan deze warmte worden doorgegeven aan de wijk. Hiervoor zijn 2 pompputten nodig die kunnen worden geplaatst bij de huidige warmtecentrale. Deze oplossing vraagt weliswaar een forse investering maar deze investering is binnen afzienbare tijd terugverdiend omdat de exploitatiekosten zeer gering zijn. Een andere optie is individuele opwarming van woningen door middel van zonneboilers. De ontwikkelingen op dit gebied gaan heel erg snel en inmiddels zijn hier zoveel praktijkvoorbeelden van bekend dat dit serieus in overweging kan worden genomen.

Is het niet tijd dat bewoners en college van de gemeente Ede samen optrekken om deze toekomstgerichte en duurzame oplossingen te omarmen? Kernhem wordt dan weer een milieubewuste wijk.

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken