Eric Leltz  RSS feed    

Het hemd is vaak nader dan de rok

Zaterdag 12 januari 2008

Deze avond was het nieuwjaarsconcert van de leerlingen van Cultura. De raad is hiervoor uitgenodigd en ik ben er dan ook eens naar gaan kijken en luisteren. Ik werd aangenaam verrast door het aanwezige talent. En daar waar het talent iets minder was kwam het enthousiasme wel bovendrijven. En zo kon ieder, maximaal gebruik makend van het eigen beschikbare vermogen, op zijn of haar niveau een eigen steentje bijdragen. Er waren helaas niet veel raadsleden: twee om precies te zijn. Van de partijen die zo hard roepen dat de amateurkunst belangrijk is was er al helemaal niemand.

In de ochtend heb ik de Gelderlander gelezen en daarin vielen me twee dingen op. Een ingezonden brief van een meneer over de aansluitvarianten bij Ede-oost. De meneer schreef dat het college en de raad niet naar de burger luisteren. En dit komt omdat er niet gekozen wordt voor de “beste” oplossing. En natuurlijk wordt deze beste oplossing in het ingezonden stuk meteen meegeleverd. Grappig als mensen eensgezindheid voorwenden. Dan is er altijd wat aan de hand. Als ik voor mij zelf spreek, natuurlijk luister ik niet naar de burger. Want deze bestaat namelijk niet. Wat is dan de mening van die burger? Als die inderdaad eenstemmig is dan wil ik graag luisteren maar diezelfde burgers spreken met heel veel stemmen. En de beste oplossing van die meneer is voor een andere burger helemaal niet zo’n beste oplossing. Dus niet luisteren naar de burger vertaal ik liever in "niet doen wat een specifieke burger, of in het beste geval een groep van burgers, zegt". En dat is meestal maar goed ook want een raadslid staat voor het algemeen belang en niet voor het belang van een beperkte groep burgers. Die gaan vaak voor het NIVEA effect zoals ik dat al eerder in de raad heb genoemd. Niet In Voor En Achtertuin. Daarnaast hebben we in Nederland een partijen stelsel dus is het heel begrijpelijk dat iedere partij zijn eigen accenten legt en dus ook een individuele inwoner zich bij de ene partij beter thuis zal voelen dan bij de andere omdat deze daar beter gehoord wordt. Ook stond in de krant een commentaar van de redactie. Het ging over de bijeenkomst over de Islam aanstaande dinsdag. Het kwam er eigenlijk op neer of dit wel zo nodig is. Zijn raadsleden niet zelf in staat om deze informatie op te doen? Een uurtje zoeken op Internet levert al voldoende informatie op was de teneur. En het ging verder met gemeenplaatsen als “het zelfstandig vergaren van informatie mag een volksvertegenwoordiger toch niet al te veel moeilijkheden opleveren” en “waarom niet gewoon zelf een gesprek aangaan met een van de duizenden moslims die in Ede wonen”. Het zou dan ook voorkomen dat er wel over moslims maar niet met moslims wordt gesproken. Wat een kortzichtigheid. Alsof je wanneer je het een doet het ander zult laten. Nee, meneer of mevrouw de commentator (een naam stond niet bij het stuk) in mijn fractie hebben de raadsleden zich wel degelijk zelfstandig verdiept in de materie. Nu geef ik toe, daar hoeft mijn fractie nog niet eens zoveel moeite voor te doen want wij hebben een moslim in de fractie. Vreemd overigens dat ik dit soort geluiden niet hoorde bij de voorgaande informatieve bijeenkomsten. Waren die dan wel nodig? Hadden raadsleden toen ook niet zelfstandig aan informatie kunnen komen? Overigens ook in dit commentaar stond weer een zin over de relatie tussen de burgers en de raad. De raad vertegenwoordigt alle edenaren volgens het stuk. Dat klopt. De raad wel maar een fractie of individueel raadslid zeker niet. Die komt op voor bepaalde belangen waar de ene burger zich beter bij thuis zal voelen dan de andere. Dit kan worden aangegeven in de stemhokjes. Maar dan moet die andere burger niet zeggen dat de politiek niet luistert. Deze partij heeft gewoon een andere visie. Bij mij moet je daar niet mee aankomen. Ik volg de lijn van het partij programma. En ik wil graag naar iedereen luisteren maar alleen de burgers die op mijn partij hebben gestemd of met de partij sympathiseren en die aangeven dat ik mijn beloftes niet nakom, mogen mij hier keihard op afrekenen. Desnoods in het stemhokje.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken