Eric Leltz  RSS feed    

Het college kijkt naar buiten: grijs en bewolkt

Dinsdag 07 april 2009

eric leltz

Gisteren kwam in de commissie Algemene Zaken en Middelen eindelijk de langverwachte notitie van het college over de aanpak van de kredietcrisis aan de orde. Het stuk viel me tegen. Je verwacht een analyse van het probleem, vervolgens een strategie met een focus op aandachtsgebieden en dan een plan van aanpak per aandachtsgebied waarbij de activiteiten in samenhang worden besproken. Dit omdat de activiteiten elkaar kunnen versterken. Het rapport begon wel met een lange analyse maar ging vervolgens direct over op een aantal activiteiten. Veelal ging het over het naar voren halen van investeringen. En dan waren deze nog onderverdeeld in activiteiten die de gemeente zelf kan doen (5 stuks) en activiteiten (14 stuks) waarbij de gemeente financiële hulp nodig heeft van Provincie of Rijk. Al met al een karig aantal, zeker als je de activiteiten verder onder de loep neemt. Er zitten activiteiten bij die anders nooit gedaan zouden worden. GroenLinks/PE staat een totaal andere aanpak voor. Een tijd als deze vraagt om onorthodoxe maatregelen. Gebruik de opgebouwde reserves om activiteiten uit te voeren die op middellange termijn rendement opleveren. Dan moet je dus geen projecten uitvoeren die je anders ook niet zou hebben uitgevoerd. Tegen de tijd dat je daar mee kunt starten of dat ze worden opgeleverd, zal blijken dat ze eigenlijk niet nuttig zijn. Je hebt de activiteiten dan alleen uitgevoerd in het kader van werkverschaffing. Wel kun je activiteiten uitvoeren die duurzaam zijn. Duurzaam in de zin dat de investering nu op termijn rendement oplevert. Denk dan aan het stimuleren van het isoleren van eigen woningen, het overgaan op LED verlichting en het inzetten van elektrische auto’s met een infrastructuur van laadpunten. Investeer verder in het efficiënt maken van de eigen organisatie waardoor bedrijfsprocessen sneller verlopen en drempels om te investeren worden geslecht. Efficiënter werken kan bijvoorbeeld ook door staand te vergaderen en thuiswerken te stimuleren. Deze voorbeelden zijn niet nieuw voor het college. Ze stonden vrijwel allemaal ook al in het pamflet “maak van een kikker een prinses” dat mijn fractie in januari naar het college heeft gestuurd. Hierin stond ook het stimuleren van de lokale recreatie omdat verwacht wordt dat veel mensen hun vakantie in eigen land zullen doorbrengen. En waar kun je dan beter vertoeven als in het mooie Ede. Maar in de notitie van het college was hier niets over te vinden.

Bevatte de notitie dan niets nieuws? Toch wel. In een tussenzin las ik dat er in Kernhem B een tekort is van 2 ½ miljoen euro en dat dit tot vertraging in de bouw gaat leiden. We hebben de wethouder om opheldering gevraagd maar hij kon hier niets over zeggen en komt er schriftelijk op terug. Opmerkelijk bij zo’n belangrijk punt. 

                                                                                                                                                                                  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken