Eric Leltz  RSS feed    

Handboek Voorkeurstemmen deel 1: stappenplan

Maandag 13 oktober 2014

Eric Leltz

Dit handboek bestaat uit 2 delen: een stappenplan en een aantal tips. De tips komen de volgende keer aan bod.

Deel 1: Stappenplan

1. Zorg dat je op de kandidatenlijst staat

Alleen als je op de lijst staat kun je in de raad komen. Een raadsperiode van 4 jaar is lang. In zo'n periode kan veel gebeuren. Zo kunnen gekozen raadsleden tussentijds afhaken. Als dan naar vervangers wordt gezocht kan dat alleen in de pool van kandidaten die op de kandidatenlijst staan. Overigens, zelfs op die van andere partijen!

2. Kies concrete onderwerpen waarop jij je wilt profileren

Kies 2 of 3 aansprekende onderwerpen die dicht bij jouw belangstelling staan en waarmee je zichtbaar resultaat kunt laten zien. Je moet de onderwerpen namelijk wel met verve en te vuur en te zwaard op diverse podia kunnen verdedigen. Ga op zoek naar laaghangend fruit. Daar is niets mis mee. Het is mooi als deze punten ook letterlijk in het partijprogramma staan maar het is niet echt noodzakelijk. Immers jij werkt nu aan een persoonlijke campagne met persoonlijke punten. En deze mogen enigszins afwijken. Onderscheid moet er zijn nietwaar? En het maakt de vraag waarom mensen specifiek op jou moeten stemmen juist veel eenvoudiger te beantwoorden. Maar je kunt ook weer niet te ver buiten de lijntjes kleuren want dan krijg je gedoe in de partij. Al komt die er waarschijnlijk vanzelf als je jezelf stevig profileert.

3. Zoek je doelgroep op die past bij jouw onderwerpen

Zoek jouw doelgroep op. Niet door bijvoorbeeld op de markt te flyeren, dat is veel te grofmazig. Wel door bij de mensen huis aan huis langs te gaan. Dit kan betekenen dat je dus onderwerpen kiest die goed doelgroep gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld een buurt waar een hoogspanningskabel of een hostel komt en waar de buurt niet onverdeeld gelukkig mee is. De punten kunnen op een breed vlak liggen. Geef in ieder geval aan welke concrete punten jij gaat aanpakken. Geef ook aan op welke wijze en hoe je dit samen met de mensen gaat bereiken. Leg contact, niet in de eerste plaats namens jouw partij maar namens jezelf natuurlijk. Het gaat om voorkeursstemmen en deze zijn nu eenmaal niet partij maar persoonsgebonden. Laat, voordat de deur weer wordt dichtgedaan, iets achter: een folder met partijlogo, jouw actiepunten en natuurlijk jouw foto inclusief slogan. Zorg dat er nog over jou wordt gesproken, lang nadat je weg bent gegaan. Vraag ook om email-adressen zodat je een nieuwsbrief kunt versturen.

4. Kom binnen 2 weken terug zodat je een band opbouwt

Kom terug! Dan moet je natuurlijk wel iets nieuws te vertellen hebben. Dus op je lauweren rusten is er even niet bij. Hou er rekening mee dat mensen niet thuis zijn. Doe in die gevallen een handgeschreven briefje in de bus. Van een 'nee/ja' of 'nee/nee' sticker hoef jij je niets aan te trekken. Het gaat nu immers om geadresseerde post. Jij kent de mensen en zij kennen jou! Dat is weer een voordeel van de band die je inmiddels hebt opgebouwd met jouw achterban. Onthou daarom de namen en specifiek gedane uitspraken ("ik heb niet veel tijd want ik sta op het punt om naar de verjaardag van mijn moeder te gaan") goed. Je kunt hier op aanhaken bij jouw volgende komst ("vorige keer had u weinig tijd want u ging de verjaardag van uw moeder vieren. Heeft ze een mooi feest gehad?") het gesprek is begonnen en gegarandeerd dat er nu wel tijd voor je is. Nu en anders de volgende keer komt de ultieme beloning: je wordt uitgenodigd om binnen een kopje koffie te drinken ("met een beetje melk graag").

5. Herhaal

Stap 4 dient tot aan de verkiezingen te worden herhaald en eventueel te worden geïntensiveerd. Wees niet bang dat mensen denken "daar komt ie weer". Het zal worden gezien als vasthoudendheid en als iemand die opkomt voor 'onze' belangen. Ook als iemand die zijn afspraak wel nakomt. Immers, je hebt de vorige keer toch aangekondigd dat je weer terug zou komen.

Gebruik ondertussen sociaal media zoals twitter en reageer zoveel mogelijk op blogs.

Tot zover het stappenplan. De volgende keer komen een paar tips aan de orde.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken