Eric Leltz  RSS feed    

Growshops en een referendum

Maandag 11 juni 2007

Deze week is het weer tijd voor de commissie vergaderingen en vandaag begon de cyclus met de commissie Algemene Zaken en Middelen. De meest relevante agendapunten zijn het initiatiefvoorstel van de Christen Unie en CDA over het reguleren van growshops, headshops en smartshops, het initiatiefvoorstel van D66 over het burgemeestersreferendum en de financiële stukken programmarekening en perspectiefnota 2008-2011. Om met dit laatste te beginnen, we hebben hierover al schriftelijke vragen gesteld en zullen onze visie op genoemde jaren in de raadsvergadering van eind juni voor het voetlicht brengen. Daar waren we in deze commissie dus snel klaar mee. Dan de growshops. We hebben onze waardering uitgesproken voor het gedegen voorbereidende werk van het CDA en de Christen Unie. Maar een dergelijk voorstel is voor ons overbodig. Beide fracties zien beren op de weg die wellicht nooit Ede aandoen. En mocht dit toch gebeuren dan heeft de burgemeester voldoende mogelijkheden om in te grijpen als er iets mis gaat. Bovendien is voor de uitvoering van dit voorstel de juridische basis veel te smal. En om dan een wettelijke regel te introduceren in een tijd dat we juist bezig zijn met deregulering gaat ons echt te ver. Niet doen dus. Zo dachten alle fracties, op de indienende fracties na, ook. Toch gaan het CDA en de Christen Unie door en zullen ze het voorstel op de raadsagenda laten zetten. In de tussentijd moeten beide fracties dus wel iets doen om het voorstel er alsnog doorheen te krijgen. Dat wordt dus lobbyen bij de SGP want dat is de enige fractie die wellicht nog bijdraait. Voor alle fracties gaat het initiatiefvoorstel namelijk te ver maar voor de SGP gaat het juist niet ver genoeg. Zij willen juist dat zich in Ede helemaal geen growshops kunnen vestigen. Dan het referendum. Op zich een goede zaak om de edese bevolking rechtstreeks te betrekken bij de benoeming van een burgemeester. Daar zijn we zeker voor, maar op dit moment lijkt ons dit nog niet echt aan de orde in Nederland. Zie hiervoor de al gehouden referenda waar de opkomst vaak zo laag was dat de uitkomst niet rechtsgeldig is. Ondertussen hebben de kandidaten wel op de zeepkist gestaan. Dit kan goede kandidaten afschrikken. Ook is het voor kandidaten lastig om zich inhoudelijk te profileren omdat ze immers geen programma hebben. We zien daarom liever dat de burgers worden betrokken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Dus in de beginfase van het besluitvormingsproces. We hebben dus net als alle andere fracties, op indiener D66 na, niet ingestemd. Toch gaat ook dit voorstel door naar de raad. Dat lijkt dus voor de etalage. Maar ook weer niet helemaal, want in de raadsvergadering waar de profielschets wordt vastgesteld moet formeel ook altijd de vraag of we een referendum houden aan de orde komen. Het antwoord op deze vraag is nu dus wel duidelijk.



Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

Archief



Rubrieken