Eric Leltz  RSS feed    

Groepsdenken

Zondag 09 oktober 2011

eric leltz

In het kader van "10 jaar na 11 september" had de Volkskrant een rapportage over de Edese wijk Veldhuizen. De wijk waar 10 jaar geleden Marokkaanse jongeren juichend over straat liepen. De burgemeester van Ede kon zich niet vinden in het artikel en reageerde per ingezonden brief. Een inwoner ging daar met weer een ingezonden brief tegenin. Dat was het sein voor een aantal raadsleden om via Twitter aan te geven dat ze de actie van de burgemeester zeer konden waarderen en dat de inwoner een heel verkeerd beeld van Ede weergaf. Bovendien "bewijst de inwoner er Ede geen goede dienst mee". Ja, als dat al zo is, is dat toch nog geen reden om niet te benoemen waar het om gaat.

Is hier niet sprake van het slecht kunnen omgaan met kritiek van in ieder geval een deel van de edese raad? En is zij zo in zichzelf gekeerd dat veel "onder de paraplu" wordt gehouden? Dat zou de vele stukken die onder geheimhouding worden aangeboden kunnen verklaren. Voorbeelden zijn:

  • Financiële cijfers van de sociale werkvoorziening,
  • Inzicht financiële ontwikkeling nieuwbouw project Veluwse poort,
  • Verbouwing raadzaal en
  • Bijstellen duurzaamheidsambities in Kernhem

Omdat veel stukken vertrouwelijk zijn, kun je ze niet delen met deskundigen en de kennis hierover blijft dus binnen de raad. Maar voor een transparant bestuur en voor kwalitatief goede besluiten zou dat wel eens funest kunnen zijn. En natuurlijk kan niet alles openbaar. Een gemeente is ook een bedrijf en niet alle bedrijfsgegevens hoeven op straat te liggen. Dat kan schade toebrengen aan de onderhandelingspositie. Maar dat geldt maar voor een heel klein gedeelte van de informatie. En zelfs bij dat deel is werken met een embargo vaak al voldoende. Dus heroverweeg de geheimhouding.

Mijn fractie heeft deze week een poging gewaagd om de beslotenheid van de vergadering van de commissie ruimtelijke ontwikkeling op te heffen. We kregen de handen nog maar heel voorzichtig op elkaar.

ReactiesEd Karelse
Die cijfers van Permar; er gaat een gerucht dat de voormalig directeur, nu, na z'n ontslag, weer wachtgeld krijgt van de gemeente Ede en daar bovenop 15 % extra bonus van Permar. Klopt dat, meneer Leltz?
En de Veluwse Poort, wat zijn daar de verliezen? Waarom mogen de inwoners van Ede dat niet weten?
En de verbouwing van de raadzaal? 1,8 miljoen euro? Gaat de gemeenteraad daar echt mee instemmen?
Wordt er op het Enkaterrein en de kazerneterreinen nog duurzaam gebouwd?
Ik geloof er niets van, ondanks de reklameborden bij het station die iets anders beweren!!


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken