Eric Leltz  RSS feed    

Groene gebouwen hebben de toekomst

Donderdag 17 april 2008

Vandaag ben ik naar de conferentie “groene gebouwen hebben de toekomst” geweest. En de conferentie was niet in een of andere congreshal maar in een energieproducerende kas. Dit kan bijvoorbeeld door zonneenergie op te vangen via het dak. Waar tuinders nog niet zo lang geleden energieverslinders waren zijn het energieleveranciers geworden. In plaats van een paar grote energieleveranciers gaan we naar vele kleine leveranciers die lokaal energie opwekken. Vergelijk het met de ontwikkeling van de computer: van mainframes naar huiscomputers. Zo kan de veiling in Ede ook een energieleverancier voor de bedrijven in de omgeving worden. Kleine lokale systemen hebben vele voordelen:

  • geen lange transporten van energie door lokale opwekking,
  • snelle terugverdientijd omdat de investeringen lager zijn,
  • daardoor sneller inspelen op technische ontwikkelingen.

Het ging vandaag over praktijkvoorbeelden maar ook hoe je “duurzaam bouwen” tussen de oren kunt krijgen. Het sloot dus goed aan op de notitie “een stip op de horizon”. Wel mooi om te zien dat er op veel plaatsen initiatieven gaande zijn met betrekking tot duurzaamheid. En ook werd mij duidelijk dat er nog heel veel moet worden gedaan om duurzaamheid prominent op de agenda te krijgen omdat je toch tegen de gevestigde orde en regels moet opboksen. Een mooi voorbeeld van het laatste zijn de problemen die lokale opwekkers van stroom hebben om deze stroom terug te leveren aan het net omdat de "grote jongens" hier geen belang bij hebben. Zij willen hun eigen stroom produceren en verkopen. Daarna meteen door naar de hoorcommissie bestemmingsplannen. Het buitengebied van Ede is opnieuw in kaart gebracht en daar zijn nu veel zienswijzen op ontvangen. In de hoorcommissie kunnen de indieners een korte reactie geven. Grappig om te zien hoe mensen soms naar zichzelf toe redeneren. Zo gaf een inspreker aan dat een gebied voor recreatiewoningen eigenlijk niet meer kan worden bestempeld als recreatiegebied omdat het lawaai van de A12 en van de spoorlijn enorm is toegenomen. En dat past niet bij een recreatiegebied. Dus kunnen de woningen net zo goed voor permanente bewoning in aanmerking komen. Tja.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken