Eric Leltz  RSS feed    

Greenbusters

Woensdag 05 januari 2011

ericleltz

 

In het klimaatplan 2009-2012 van de gemeente Ede is als doel opgenomen dat Ede 2% energie per jaar zal besparen en 20% van de gebruikte energie in 2020 duurzaam zal zijn. Voor een deel zal deze energie lokaal worden opgewekt via windturbines, een bio-energie centrale en door vergisting.

Als je naar het energiegebruik in Ede kijkt zie je dat de huishoudens met 31% veruit de grootste gebruikers zijn. Daar valt dus nog wel wat winst te halen. Zeker als je ook nog kijkt naar het bouwjaar van de huizen. Nieuwbouw huizen zijn aanzienlijk beter geïsoleerd dan huizen van voor 1980. De gemeente Ede probeert dan ook juist bij deze oudere huizen het energieverbruik te verminderen. Voor de woningen in het bezit van een woningbouwvereniging is dit eenvoudiger dan voor de woningen in particulier bezit. Met woningbouwverenigingen bestaan al talrijke afspraken. Dan kunnen de klimaat afspraken er wel bij. De particuliere huizenbezitter is echter lastiger te bereiken. Het kan via voorlichting op de gemeente website en via de krant maar dat is toch alleen maar zenden. Je hebt weinig invloed op wat met deze informatie wordt gedaan. En dat is jammer want je streeft in feite gedragsverandering bij de inwoners na. En dat zijn hele lastige veranderingen waar je eigenlijk bovenop moet zitten. Door het verstrekken van subsidies en een mogelijkheid om een gunstige lening af te sluiten, leg je de drempel al wat lager en kom je de inwoners meer tegemoet. Nadeel van dit soort hulp is dat de subsidiepotten weer snel leeg zijn en dan staat het project, wegens succes, weer een tijdje stil.

Nog een stapje verder gaat het als je op het moment dat de inwoners met een verbouwing willen beginnen op de stoep staat. Maar het lastige is dat je niet weet wanneer mensen gaan verbouwen. Ja, in de uitzonderlijke gevallen dat er een bouwvergunning moet worden aangevraagd wel. Maar door deregulering komt een dergelijke aanvraag steeds minder voor. Voor een verbouwing heb je natuurlijk wel spullen nodig als je zelf (ver)bouwt of je neemt een aannemer in de hand. Dan liggen daar mogelijkheden om als gemeente je gezicht te laten zien. Betrek dus bouwmarkten en aannemers in je ambitie. Dan bereik je ook de inwoners. Zoek de oplossingen dus dichtbij bij de inwoners en neem ze dan mee in je enthousiasme.

Hoewel hiermee een belangrijke stap is gezet, is het nog niet voldoende. Je hebt de mensen dan wel bereikt maar daarmee is het huis nog niet geïsoleerd. Zet daarom ‘greenbusters’ in. Zij kunnen maatwerkadvies geven voor ieder die dat wenst. De kosten hiervoor verdienen zich snel terug omdat je immers je doelstellingen eerder haalt. Dan is Ede echt een groene gemeente.

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken