Eric Leltz  RSS feed    

Gezamenlijke commissievergadering over Ede-oost en Kernhem

Maandag 17 maart 2008

De commissies BFO en RO hadden vandaag een gecombineerde vergadering met maar drie onderwerpen: de milieu effecten rapportage (MER) van Ede oost, het eindrapport van de taskforce Kernhem en daar tussenin het toekennen van een budget aan Ede-oost. Er waren weer veel bezoekers afgekomen op de rapportage over de MER. Weer de bekende spandoeken en weer de bekende insprekers met weer dezelfde bekende verhalen. Als voorzitter heb je het doorgaans niet zo moeilijk, de raadsleden kennen de spelregels wel en respecteren deze ook. Bij de insprekers is dit anders. Ik geef altijd vooraf aan dat ze 5 minuten spreektijd krijgen en steevast krijg ik het antwoord: “oh, zolang heb ik helemaal niet nodig” en vervolgens moet ik vrijwel altijd ingrijpen. Het is voor mij nog zoeken naar een goede modus. Aan de ene kant wil ik de insprekers graag hun podium geven maar aan de andere kant moet ik als voorzitter ook de tijd bewaken van de vergadering. Want anders zitten wij in de kleine uurtjes nog te vergaderen terwijl de insprekers van de eerste agendapunten al op één oor liggen. Bij de MER had de commissie veel woorden nodig om aan te geven dat de Hartogsvariant eigenlijk geen reële optie meer is. Zowel de provincie, als het LNV als Rijkswaterstaat zullen hier geen groen licht voor geven. Zelfs de fracties die voorstander van de Hartogsvariant zijn kwamen niet al te overtuigend meer over. Er kwam uit een aantal fracties zelfs het geluid om de Hartogsvariant maar meteen te laten vallen zodat deze ook niet meer onderzocht hoeft te worden. Ik heb het ook al eerder in de Raad gezegd. Een onderzoek van de Hartogsvariant is weggegooid geld. Maar het betekent ook dat er eigenlijk geen keuze is. De tweede optie, de west variant A2, is in vele opzichten meer dan een goed alternatief. Voor mijn gevoel is de keuze vanavond dus gemaakt. Voor de bühne en hun achterban houden een aantal fracties de Hartogsvariant nog open maar het wordt voor hen denk ik nu zoeken naar een mooie aftocht. Mijn fractie heeft ook nu weer duidelijk kleur bekend. Kies voor de A2 variant en ga aan de slag. Ik schreef hier al eerder over op mijn log van 5 februari jongstleden. Overigens moet bij de ontsluiting van Ede-oost een veel grotere rol worden weggelegd voor intercity station Ede-Wageningen dan tot nu toe het geval is. Een station zo dicht bij een woonwijk. Daar moeten toch mogelijkheden liggen om het gebruik van het openbaar vervoer te verhogen.

Wat betreft het eindrapport werkgroep Kernhem. Het gaat hier om heel veel punten. Het is geen goede strategie om alle punten na te lopen. Mijn idee is, beperk je tot het proces en laat de invulling en uitvoering over aan de bewoners. Laat de mensen in de wijk samen met de ambtenaren zelf naar oplossingen zoeken. Wat dat betreft is het rapport nog niet echt af als je naar de opdracht kijkt. Of het allemaal nog wel zo leeft in Kernhem is wel de vraag. De response van 44 antwoorden op een aantal van 1100 verzonden enquêtes roept vragen op. En dan te bedenken dat bij die 44 waarschijnlijk ook nog de werkgroepleden zitten. Is dit gelatenheid omdat er een beeld is dat er toch niets wordt gedaan met de input van de bewoners? De wethouder legde het liever anders uit. Het is voor hem een teken dat de bewoners tevreden zijn. De inspreekster had weer een ander idee. Er was een te hoge drempel om de enquête in te vullen. Dat kon alleen via het downloaden van een document van grote omvang op de gemeentelijke website. Ja, dat zal de response zeker negatief hebben beïnvloed. Ander punt van zware kritiek waren de kaders die de werkgroep had meegekregen. In de motie was helemaal geen sprake van kaders en nu zijn ze er ineens bijgezet. Juist de problemen in Kernhem vragen om een integrale benadering. Maar dat wordt wel gedwarsboomd als je allerlei kaders gaat stellen. Tot slot kwam de “running gag” de warmtecentrale natuurlijk weer ter sprake. Met het ondeugdelijke hek dat “ook weer niet zo erg is om dat de centrale er toch maar tijdelijk staat”. Maar de centrale heeft zo lijkt het, het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld en blijft dus als het aan het college ligt permanent op de huidige locatie staan. En ja, daar kan het college niet veel aan doen want "dat komt door Nuon". Is er even tijd voor een lachpauze?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken