Eric Leltz  RSS feed    

Geloofwaardigheid

Zaterdag 04 januari 2014

eric leltz

"De afstand tussen burger en gemeenten dreigt net zo groot te worden als de afstand tussen de burger en de Europese Unie". Dit zei de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Oorzaak vormen de decentralisaties bij chronische ziekten, jeugdzorg en arbeidsongeschiktheid die per 1 januari 2015 ingaan. Anders dan de bedoeling zou het volgens hem wel eens kunnen zijn dat de zorg niet dichter bij de inwoners komt maar er juist verder van af komt te staan. Dit komt omdat gemeenten zich gaan organiseren om de decentralisaties in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld samenwerken in gemeenschappelijke regelingen zoals Permar waar meerdere gemeenten samen de regie voeren of in regionale samenwerking zoals in Food Valley. Deze gemeente overstijgende grootschaligheid is ook voor organisaties als de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de Nederlandse Vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies een reden om de noodklok te luiden omdat er volgens hen een controlegat dreigt.

Heeft de gemeenteraad, toch het hoogste bestuurlijk orgaan, dan nog wel genoeg zeggenschap om haar rol naar behoren uit te voeren? Immers zij moet haar bevoegdheid soms dus delen met andere gemeenteraden. Veelzeggend is dat de rekenkamercommissie van een gemeente niets te zeggen heeft over gemeenschappelijke regelingen als de betreffende gemeente hier niet voor meer dan 50% in zit.

De schaalvergroting dwingt de raad om op hoofdlijnen te besturen maar het gaat in de dagelijkse praktijk voor de inwoners vaak wel om de details. Raadsleden luisteren doorgaans heel goed naar inwoners zeker als deze aan de bel trekken. Om die reden houden veel raadsleden zich ook bezig met details maar geven wat minder aandacht aan de hoofdlijnen.

Daarom zal er veel minder een kloof merkbaar zijn tussen de inwoners en politiek, vertegenwoordigd door de raad, maar veel meer tussen de raad en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Vraag is dan ook of raadsleden in de toekomst nog een vuist kunnen maken om daadwerkelijk iets te veranderen voor de inwoners als alles op een hoger niveau georganiseerd is. En omdat raadsleden dan niet kunnen waarmaken wat zij beloven aan de inwoners, is de geloofwaardigheid van de gemeentepolitiek in het geding.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken