Eric Leltz  RSS feed    

Geen gelopen race

Dinsdag 06 september 2011

eric leltz

Vorige week heeft de rechter in Arnhem zich uitgesproken in een zaak die is aangespannen door een ondernemer over de opgelegde reclamebelasting 2009 in het centrum van Ede.

De rechter is van oordeel dat de belastingaanslag moet worden vernietigd met als reden dat deze belasting niet aan iedere ondernemer is opgelegd. En dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de gemeente Ede omdat dit kan betekenen dat de gemeente er 682.500 euro bij inschiet. Ik kom op dit bedrag door het aantal ondernemers (350) te vermenigvuldigen met het bedrag van de aanslag (650 euro) en dit over de afgelopen 3 jaar. En hier komt dan ook de rente bij over de door de winkeliers ten onrechte betaalde belasting.

Mijn fractie vraagt zich af wat de (financiële) gevolgen voor de gemeente Ede zijn van deze uitspraak. We hebben daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is de hoogte van de ten onrechte opgelegde reclamebelasting 2009?
  2. Wat zijn de kosten om dit bedrag weer terug te betalen aan de ondernemers?
  3. Hoe wordt omgegaan met de aanslagen van 2010 en 2011?
  4. Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) en de door haar geplande activiteiten?
  5. Het doel van de belastingheffing is “het werken aan versterken van Ede” zoals blijkt uit uw beantwoording van onze raadsvragen over dit onderwerp van 9 november 2009. Welke gevolgen heeft de uitspraak voor het beleid met betrekking tot citymarketing?
  6. Waarom is de raad nog niet door u ingelicht over de uitspraak?

Overigens verdwijnt het bedrag van de belasting niet in de gemeentekas maar wordt deze doorgesluisd naar de winkeliersvereniging. Zie mijn blog van 11 november 2009

De gemeente kan nog in hoger beroep gaan en hier is ook ruimte voor omdat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat de uitspraak geldt voor de betreffende ondernemer en niet voor alle ondernemers. De rechtbank verklaart de verordening namelijk niet onverbindend. Ook kan de gemeente alsnog de belasting bij alle ondernemers heffen zodat ze voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. Maar dan kan zij van die kant weer problemen verwachten. Kortom, het is nog geen gelopen race voor de ondernemers.

ReactiesMarcel de heus
Uit de uitspraak is m.i. op te maken, dat de opgelegde belasting onwettig/onjuist opgelegd is, derhalve geldend voor alle ondernemers, zonder mogelijkheid voor herstel door de gemeente. Daarbij zit een en ander opgesloten in de contracten van verhuurders Hof van Gelderland en Achterdoelen (openbreken ervan heeft grote consequenties!). Tevens is de wet betreffende gelijkheidsbeginsel duidelijk. Indien er gelijkheid is, dan gelijke behandeling, indien niet dan is men volgens de wet verplicht differentiatie toe te passen. De spagaat is volledig voor de gemeente, maar ja, men heeft het risico bewust genomen. Er was al vanaf begin duidelijk dat het risico zou liggen op het probleem van de differentiatie, o.a. door uitspraak van hoogleraar Erasmus Universiteit.

Kom op, eerlijkheid en rechtvaardigheid, en het probleem is over. Dit doordrijven, en de polarisatie wordt alleen harder.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken