Eric Leltz  RSS feed    

Gedeelde zorg over de kredietcrisis

Zaterdag 10 januari 2009

kredietcrisis

Begin van de week kregen we een bericht van de VVD met een oproep aan het college om informatie te verstrekken aan het midden en klein bedrijf over de gevolgen van de kredietcrisis. Natuurlijk behoeft dit aandacht maar voor de gemeente is er meer dan alleen het midden en klein bedrijf. Maar goed, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en daarom is de oproep van de VVD goed te begrijpen. Gisterenmiddag kreeg de raad echter dezelfde oproep in de bekende VVD lay-out maar nu van de fractie van de PvdA en zij hadden “midden en klein bedrijf” in het oorspronkelijke bericht vervangen door het woord “burgers”. Ik dacht eerst nog aan een grap maar het bleek bloedserieus. Ik kon niet nalaten om contact te leggen met de fracties van D66 en Gemeentebelangen om voor te stellen om ook een brief te sturen waarbij we het woord “burgers” zouden vervangen door "scholieren, studenten, vreemdelingen, mannen, vrouwen, vrijwilligers, werkgevers, stichtingen, ouderen, jongeren, huurders en eigenaar bewoners, gehandicapten, artiesten, kunstenaars, ambtenaren en politici". Zie dit natuurlijk niet al te serieus maar meer als een ludieke actie. Ik vind overigens wel dat deze reactie de fracties van D66, Gemeentebelangen en GroenLinks/PE verplicht om binnenkort met een echt serieuze brief te komen. Daar is het onderwerp veel te ernstig voor. Daar kunt u mij aan houden.  

Overigens zijn de memo’s van de VVD en de PvdA voor mijn fractie wel een signaal dat de datum van 1 april dat het college met meer informatie komt over haar visie op de gevolgen van de kredietcrisis te ver weg is. Fracties worden ongeduldig en men wenst geïnformeerd te worden. 

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken