Eric Leltz  RSS feed    

Fossielen

Zondag 29 november 2015

eric leltz

In aanloop naar de klimaattop in Parijs was deze week een opmerkelijke beweging zichtbaar. Na organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en diverse actiegroepen die al heel lang hun zorgen over kolencentrales en fossiele brandstoffen kenbaar maken was er nu ook bredere steun. Uit de wetenschap kwam een oproep van professoren om de kolencentrales in Nederland te sluiten en uit minder voor de hand liggende hoek, die van de investeerders zoals de ING bank, verzekeraar Allianz en pensioenfonds ABP, kwam het bericht dat zij stoppen met de financiering van kolencentrales.

Ook de tweede kamer kon niet achterblijven en onder aanvoering van PvdA en GroenLinks is er gediscussieerd over een klimaatwet en heeft het kabinet de opdracht gekregen om een plan te maken om de Nederlandse kolencentrales te sluiten. De VVD en het CDA gingen hier helaas niet in mee. Volgens hen zal het sluiten van de steenkoolmijnen leiden tot een hogere CO2 uitstoot. Een merkwaardige conclusie met een hoog 'kop in het zand' gehalte, vasthoudend aan bestaande belangen en weinig toekomstgericht.

Uit de marketingwereld komt het model van Rogers. Hierin zijn de pioniers oftewel de 'early adopters' de groepen die in een vroeg stadium doorhebben dat er iets moet veranderen. Daarna komt de massa (majority) waarbij voorlopers en achterlopers worden onderscheiden. Pas daarna komen de achterblijvers waarbij het inzicht om te veranderen ontbreekt. Hier lijken de VVD en het CDA zich in de discussie te bevinden. Rogers noemt deze groep 'laggards' maar in deze context is 'halsstarrigen' of wellicht 'fossielen' beter passend.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken