Eric Leltz  RSS feed    

Flinterdunne beloftes

Zondag 13 maart 2011

eric leltz

Onlangs presenteerde het college van Ede haar plannen met het kazerneterrein. Het terrein wordt verdeeld in 4 stukken: een deel met duurdere woningen, een deel voor zorgvoorzieningen, een deel voor kunst en cultuur en een deel voor commerciële functies.

Opmerkelijk is dat met de bouw van duurdere woningen de afspraak om bij bouwprojecten 30% sociale woningen te bouwen in de prullenbak wordt gegooid. Met dit besluit loopt het college niet alleen vooruit op de nog te maken woonvisie, ze opereert ook in strijd met haar eigen beleid neergelegd in het convenant. Hierin staat dat “in afwachting op de woonvisie het ingezette beleid op het gebied van bouwen en wonen wordt voortgezet”. Ook de afzonderlijke collegepartijen hebben nog wel iets uit te leggen afgaande op hun verkiezingsprogramma’s:

 

CDA

  • Er moeten meer goedkope woningen worden gebouwd
  • De gemeente zet zich in voor sociale woningbouw
  • Gemeente gaat eenzijdige bevolkingsamenstelling in de wijken tegen

 

Gemeentebelangen

 

  • Goedkope woningbouw voor starters

 

SGP

 

  • 33% goedkope woningen bij nieuwbouw projecten

 

VVD

 

  • Extra mogelijkheden bieden voor jongeren en starters

 

En klap op de vuurpijl PvdA die omomwonden stelt dat

 

  • koopwoningen gewoon weg te duur zijn en daarom 35% van de woningen in Ede-oost voor sociale woningbouw is.

 

De beloften blijken allemaal flinterdun en op te lossen onder financiële druk. Het lijkt er op dat de financiën overheersen bij het loslaten van de 30% sociale woningen. Maar het is wel een papieren werkelijkheid. Op papier zijn de boeken dan wellicht sluitend of is het verlies te overzien, maar in werkelijkheid moet je de woningen nog wel verkopen. En dat zal nog een hele opgave zijn. Niet alleen concurreert het kazerneterrein met andere bouwprojecten buiten de gemeente Ede, maar ook is er binnen de gemeente genoeg concurrentie in bijvoorbeeld Veldhuizen A, Kernhem, Het Nieuwe Landgoed, Otterlo en in Wekerom. En als je de woningen niet verkoopt ben je nog verder van huis. Elders worden juist bouwprojecten stilgelegd om dat de dure woningen niet te verkopen zijn.

En waar de potentiële kopers vandaan moeten komen? Het college gokt op mensen buiten de regio. Als dat al zo is zie ik graag een actief beleid om die mensen te interesseren. Alleen hopen dat de regio Foodvalley werkgelegenheid creëert en mensen massaal naar Ede doet trekken is veel te vaag.

 

Wat ontbreekt is een woonvisie. Met een dergelijke visie in de hand, waaruit de reële woonbehoefte blijkt, kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt. GroenLinks/PE pleit voor het handhaven van de 30% sociale woningen met normale grondprijzen totdat het woningbehoefte onderzoek en de woonvisie anders uitwijzen.

     

ReactiesKregting
Goede zaak dat de verkiezingsbeloftes op deze manier nog even terug komen. Al langer vraagt de Huurdersbond Ede om met een plan te komen hoe de wachtlijsten terugdringen wordt aangepakt. Blijkbaar is het College vergeten dat ze dat beloofd hebben. In augustus 2010 hebben we middels inspraak op de meerjarenbegroting al aangegeven dat de plannen voor de Veluwse Poort ook belangrijk zijn voor huurders, op onze site staat de tekst nog, Belofte maakt schuld.In december 2010 heeft de Raad om die reden mogelijk ook de grondprijs van grondgebonden huurwoningen inflatie volgend gemaakt in plaats van de 16% verhoging die het College van plan was in 2011.Waarom moet het College er steeds aan worden herinnerd dat er bijna 40% huurders in Ede zijn die rekenen op betaalbare huisvesting en terugdringen wachtlijsten? Gelukkig is het de Raad die in Ede beslist.De Huurdersbond Ede is beschikbaar om de Raad de relevante informatie te geven. De wethouder van het project Veluwse Poort heeft deze kans ook gehad maar niet gegrepen en het genegeerd in daden. we zijn benieuwd of afspraak ook afspraak is.
Marije Eleveld - fractievoorzitter PvdA Ede
Goed om de verkiezingsprogramma's weer eens uit de la te halen. Hans Kregting zegt terecht: het is de raad die in Ede beslist.
Als het aan de PvdA-fractie ligt, dan moeten de wachtlijsten voor een huurwoning z.s.m. verdwijnen. Als dat betekent dat in Veluwse Poort 30 of 35% in het goedkope segment gebouwd moet worden, dan moet dat. Als blijkt dat 20 of 25% voldoende is, dan is dat ook prima. We weten echter nu nog niet hoe de woningmarkt en de wachtlijsten zich ontwikkelen. Daarom vinden we dat we de ambities die de raad heeft uigesproken in het masterplan rondom sociale woningbouw moeten vasthouden, in ieder geval tot gebleken is dat dit niet nodig is voor het verdwijnen van de wachtlijsten. De woonvisie zal daar wellicht helderheid in geven. Die moet er dus snel komen. Maar ook dan vindt de PvdA het van belang dat Veluwse Poort een gemeleerde wijk wordt.
Ik begrijp dat we in Groenlinks/PE een medestander hebben. Dat is mooi. Laten we er samen voor gaan om te zorgen dat iedereen die een fatsoenlijk dak boven z'n hoofd wil, die over een aantal jaar ook heeft!
Julia Overvecht
Wat een flauwekul van de PvdA; eerst in het verkiezingsprogramma en op de lokale tv roepen dat in de Veluwse Poort er 35% goedkope woningen moeten komen, en nu tevreden zijn met 20 of 25%! De PvdA loopt gewoon achter het college aan. En dan meldt Marije Eleveld dat zij begrijpt dat de PvdA in GroenLinks/PE een medestander heeft. De werkelijkheid is anders: GroenLinks/PE wil 35 % sociale woningbouw en de PvdA is tevreden met alles wat het college (inclusief de PvdA-wethouder) vindt: dus 20%. En wat vindt de PvdA over de woningbouw in Veldhuizen? Komt daar een gemeleerde wijk? Dus niet; kom op PvdA: verlaat het college en wordt weer eens sociaal en minder pluche-gevoelig!
Kregting
Op een vraag bij de informatiebijeenkomst Veluwse Poort op 17 maart 2011 of het genoemde getal 370 sociale bouw in het gebied vast staat was het antwoord van de projectleider, nee, men volgt de ontwikkelingen ook die van de oplopende wachtlijsten en het zou dan invloed kunnen hebben op het aantal sociale woningen.Concreet zegt het nog niets, dus we overwegen via inspraak de echte intenties vast te leggen. De uitgebreide brief aan de fracties en de wethouder met achtergrondgegevens waarom meer sociale bouw nodig is door de Huurdersbond Ede geschreven geeft op dit moment voldoende argumenten lijkt ons.
Julia Overvecht
De huurdersbond noemt in de bovenstaande reactie 370 sociale woningen. Op de gemeentelijke website staat vermeld dat op de kazerneterreinen 2.200 woningen worden ontwikkeld. Dus, Marije Eleveld, 16,8% sociale woningbouw. Ja, u leest het goed: 16,8%!! En wat gaat de PvdA nu doen?
Waar blijft de 35% van de Edese PvdA?
Wees sociaal PvdA en onderneem actie voor 35 % sociale woningbouw in de Veluwse Poort, zoals met name Marije Eleveld voortdurend geblaat heeft (weliswaar slechts in verkiezingstijd, maar een kniesoor die daarop let!)!

Kregting
In het concept Kazerne terreinen is geen sprake meer van 2200 woningen maar is het 1850 geworden. Prima dat je je ongerust maakt over het lage aantal Julia, maar zoals je boven kan lezen heeft het SGP ook wat beloofd en het CDA had ook goede voornemens.,de Huurdersbond Ede spreekt alle partijen aan, dus ook die. En we hebben liever aantallen als procenten...als er 100 koopwoningen per jaar komen dan zou 35% maar 35 woningen worden...beetje weinig lijkt ons, het moet en kan meer. Als men maar wilt.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken