Eric Leltz  RSS feed    

Fietsen met de fietsersbond

Donderdag 20 september 2007

Ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan heeft de fietsersbond een tijd geleden voor haar leden een fietstocht door Ede georganiseerd langs knelpunten en lacunes in het fietsnetwerk. Vandaag midden in de ”Week van de vooruitgang” waarin aandacht wordt besteed aan het bevorderen van het fietsgebruik, heeft de bond de raadsleden uitgenodigd voor een verkort rondje. Dus ben ik weer eens op de fiets geklommen. Op onze tocht van 2 uur kwamen we langs 21 knelpunten. Teveel om hier allemaal op te sommen. Ik beperk me tot de volgende drie:

  1. Fietspad aan de Marktstraat. Dit is eigenlijk gewoon een weg en met fiets suggestiestroken worden fietspaden en een wandelpad aangegeven. Maar onduidelijk is wat nu wandelpad is en wat fietspad.
  2. Fietspad aan de Telefoon. Deze verhoogde fietspaden zijn met hun 1,50 meter aan de smalle kant waardoor naast elkaar fietsen of inhalen vrijwel onmogelijk is.
  3. Rotonde aan de Hakselseweg. De rotonde is te klein opgezet. Zeker met het vele vrachtverkeer.

We kwamen op onze tocht ook nog langs station Ede-Wageningen en zagen daar de vele fietsen schots en scheef geparkeerd staan. Ondanks de uitbreiding van het aantal fietsenrekken driegt er nu toch weer een tekort. Al heeft dit er ook mee te maken dat mensen hun fiets niet al te ver van de ingang van het station willen stallen ook als er iets verderop, namelijk op het Besam terrein, nog plaatsen beschikbaar zijn.

Na de fietstocht snel terug naar het gemeentehuis. Daar was een informatiebijeenkomst over het parkeerbeleid in het centrum, over de MER Ede-Oost en over de aanpassingen aan de A12. Eerst maar het parkeren. In Ede valt het mee met de parkeerbehoefte. Eigenlijk is er alleen op zaterdag een tekort aan parkeerruimte. Deze is berekend op 100 plaatsen maar de spreker nuanceerde dit getal. Als je rond kijkt op zaterdag zie je nog veel plaatsen vrij. Ik kan dit uit eigen ervaring bevestigen. Er is een bezettingsgraad van 89%. Dat de berekeningen niet precies kloppen komt ook omdat mensen die in het centrum wonen zijn meegeteld voor de parkeerbehoefte ook als ze een eigen parkeergelegenheid hebben. Bijvoorbeeld op een woonerf. Het verhogen van het aanbod is dan een dure optie, want deze parkeerplaatsen dienen dan hooguit om de zaterdagpiek van maximaal zes uur lang op te vangen. Toch is het gemeentebestuur van plan om aan de Halte een nieuwe parkeergarage te bouwen. Ik heb al eerder in de raad aangegeven dat dit voor mijn fractie een brug te ver is. Maar als die garage er dan toch moet komen doe dan wat terug. Maak dan van de parkeerplaats aan de Burgemeester van Dijke plein een park. Het blik is dan van de weg en een stukje groen komt er voor in de plaats in het centrum. Maar wat je ook doet, het risico’s van ontevreden bezoekers is levensgroot. Verhoog je het aanbod zul je de parkeertarieven moeten verhogen om het geheel exploiteerbaar te maken. Verhoog je het aanbod niet dan moeten de mensen langer zoeken naar een vrije plaats. Er kwamen nog een aantal oplossingen langs om het parkeerprobleem in het centrum aan te pakken. En zoals verwacht heeft iedere oplossing weer zo zijn voordelen en nadelen. Over de MER voor Ede-oost werden we op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Ik hoorde niet echt veel nieuws. In de raadsvergadering van februari of maart 2008 spreken we hier verder over. Als laatste kwam iemand van Rijkswaterstaat vertellen over de aanleg van de spitsstroken aan de A12. Spreker was naar eigen zeggen een techneut. In ieder geval klonk in zijn verhaal duidelijk door dat hij niet echt een dierenliefhebber is. Al die regels voor dieren zijn allemaal maar lastig voor hem. Zoveel werd wel duidelijk. Trots vertelde hij dat net voor 15 maart nog bomen zijn gekapt langs de A12. En 15 maart is van belang omdat na deze datum in verband met het nesten van vogels de bomen een tijd niet meer mogen worden gekapt. En dat betekent dus vertraging. Van zijn verhaal werd ik niet echt vrolijk van. Meer dan eens hoorde ik van deals die zijn gesloten met de gemeente. Zo mag Rijkswaterstaat op een stuk grond van de gemeente bouwen als zij ergens anders een salamanderplas aanlegt. En ook met de ondernemer van Cinemec was een deal gesloten. Als hij zorgt dat de geluidswal van de nog aan te leggen parkeergarage bij Cinemec ook dient als geluidswal komt er geen geluidsscherm. De ondernemer ontvangt dan zelfs een deel van het geld dat Rijkswaterstaat uitspaart omdat het een kortere geluidswal kan aanleggen. Helaas is het wel zo dat de ondernemer dit niet zomaar kan toezeggen omdat voor de bouw van de parkeergarage bij Cinemec het bestemmingsplan moet worden aangepast. Vorige week donderdag was hier nog een hoorcommissie over. Ik heb daar nog over geschreven in mijn weblog. En natuurlijk mag de ondernemer een inschatting maken dat de wijziging van het bestemmingsplan er wel doorkomt. Dat is het ondernemers risico dat hij neemt. En dat Rijkswaterstaat hierin meegaat moet zij ook helemaal zelf weten. Het risico van de ondernemer wordt dan ook het risico van Rijkswaterstaat. Maar dit kan dan vervolgens ook het risico van de gemeente worden. Immers als er geen geluidsscherm komt mag de A12 niet worden gebruikt. En dan heeft Ede een groot probleem. Zo worden de risico’s die de ondernemer neemt en die door Rijkswaterstaat worden overgenomen dus ook de risico’s voor Ede. Ik vroeg me daarom af hoeveel ruimte we het college moeten geven om nog in alle ernst onze controlerende taak te kunnen uitoefenen. Ik heb mijn ongerustheid hierover ook in een vraag verwoord. Lastig is dat de gemeente niet altijd partij is. Maar ik ga hier nog zeker iets meedoen. Na afloop van de bijeenkomst sprak ik nog met wethouder van der Pol. Hij gaf aan dat hij ook niet op de hoogte was van een aantal afspraken.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken