Eric Leltz  RSS feed    

Fietsen in Ede-oost

Dinsdag 09 september 2008

In Ede oost staat van alles op stapel. Per 1 januari 2010 wordt het kazerneterrein door defensie overgedragen aan de gemeente Ede. Samen met het Enka terrein en de spoorzone aan de Parkweg is er dan een aaneengesloten gebied waar ruimte is voor woningen, bedrijven en ontspanning. En bij dit laatste gaat het om musea, een expositieruimte, een kunsthal en een ruimte waar kunstenaars kunnen werken. Er was al een werktitel hiervoor: exposeum. Het gaat om een van de grootste ontwikkelingsprojecten uit de geschiedenis van Ede. Vanmiddag is de raad uitgenodigd om het militair terrein te verkennen. Op dit terrein staan circa 30 monumentale gebouwen die moeten worden ingepast in de nieuwe wijk. Dat is een hele uitdaging waar je niet zomaar een besluit over kunt nemen. De gebouwen vormen als het ware een staalkaart van de Nederlandse kazernebouw van de laatste 100 jaar. En er voor zorgen dat duurzaamheid ook een rol speelt in de nieuwe bestemming van deze gebouwen is een verhaal apart. Denk alleen maar aan de fraaie stalen kozijnen die een gebouw karakteristiek maken maar die er ook voor zorgen dat je in de winter flink bij moet stoken. Er zijn drie fasen voorzien om tot een besluit te komen. In eerste instantie een brainstorm fase over de thema’s die leidend moeten zijn bij de ontwikkeling. Denk dan aan thema’s als food valley, Veluwe, kunst en cultuur en bezinning. Vervolgens moeten de ideeën uit de brainstorm fase worden uitgewerkt in voorstellen. Tot slot kan over deze voorstellen worden gediscussieerd. Eind dit jaar moet fase 3 zijn afgerond. Dat was het verhaal maar ik durf hier wel te schrijven dat dit niet haalbaar is. Zo zal er nog wel meer vertraging optreden. Ik denk dat diersoorten als dassen en vleermuizen nog wel aandacht zullen vragen maar ook de grond die op bepaalde plaatsen behoorlijk vervuild is. Ik heb dat bij een rondgang deze middag nog kunnen constateren. Een mooi groot gebouw dat alweer jaren geleden is gebruikt als garage stonk nog enorm naar diesel. En ik heb zo de indruk dat ze destijds niet zo precies zijn geweest met de milieu eisen. En dan waren die toen ook nog veel minder strikt dan nu.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken