Eric Leltz  RSS feed    

Fietsen door Kernhem en Ede west

Woensdag 12 september 2007

In de diverse commissies komen veel onderwerpen aan bod. Meestal blijven deze onderwerpen min of meer abstract zoals bij financiën maar soms zijn de onderwerpen ook heel concreet of op een eenvoudige manier concreet te maken. En dat heeft een deel van de raad deze namiddag gedaan. We zijn samen met het college wezen fietsen in Kernhem en Ede west. We begonnen voor de hekken van de wijkwarmtecentrale in Kernhem. Binnenkort komen de resultaten van de Quickscan over de veiligheid. Eind dit jaar zal worden begonnen met de bouw van een nieuwe centrale. Dan zal deze ook beter worden afgesloten. Toen was het voorzieningencluster Het Nieuwe Landgoed aan de beurt. Daar hoorde ik dat het bestemmingsplan zal worden aangepast. Met name de torens van 6 hoog op de hoeken van het landgoed zullen minder hoog worden. Hiermee is een flink deel van de klachten van de bewoners uit de hoorcommissie van juni weggenomen. Wel zal er een toren in het midden van het landgoed verrijzen. Op 25 september is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners. Bij het landgoed is al duidelijk te zien dat er bouw activiteiten op komst zijn: de koeien uit de wei, hier en daar zandheuvels en veel gleuven voor het archeologisch onderzoek. Daarna gingen we over de N224 en langs de flats aan de Lunenburg, die eind 2008 zullen worden plat gegooid, naar het ouderensteunpunt De Ericahorst. In dit gebouw, een voormalig schoolgebouw, zit ook de Turkse vereniging. Bij de bouw van het gebouw is niet erg gelet op het laag houden van het energiegebruik. Ook nu is er nog niet veel aan gedaan. Dus geen dubbele beglazing en geen dak isolatie. Ook is het gebouw erg inbraak gevoelig. In het steunpunt komen zo’n 600 bezoekers per week. Wel staat er inmiddels een nieuwe energiezuinige cv ketel en zal het gebouw met geld van de provincie worden opgeknapt. Tot slot bezochten we de Groen van Prinstererschool. Hier komt een zogehete brede school, een combinatie van een school met voor- en naschoolse opvang en een buurtcentrum. Maar voor het zover is moet er nog veel aan de indeling van de ruimte worden gedaan.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken