Eric Leltz  RSS feed    

Fasering Parklaan

Vrijdag 17 februari 2012

eric leltz

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 9 februari werd de vraag gesteld waarom de raad niet is geïnformeerd over de fasering van de Parklaan. Het college heeft hier een besluit over genomen en raadsleden moesten dit uit de krant vernemen. In de beantwoording door het college nuanceerde wethouder van Milligen een en ander door te stellen dat er een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Toch is dit misleidend want wat hij niet zei is dat het college reeds op 31 januari onderstaande besluit heeft genomen:   

  1. In te stemmen met de faseringsstrategie Parklaan,
  2. in te stemmen met de aanbestedingsstrategie Parklaan,
  3. de notitie Faserings- en Aanbestedingsstrategie Parklaan ter informatie toe te zenden aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort.  

Hier knelt toch iets. In dit collegebesluit staat knip en klaar dat het college niet een voorstel over de fasering en de aanbesteding van de Parklaan zal voorleggen aan de gemeenteraad maar dat dit besluit al genomen is! Wel zal dit besluit, louter ter informatie, naar de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Veluwse Poort worden gestuurd. En dan krijgt deze commissie dus een voorgekookt voorstel aangereikt waar ze 'twee' keuzes heeft: ja of ja. Want het besluit is immers al genomen.   

ReactiesA. van Gent
Fractievoorzitter Van Heuveln had deze vraag gesteld. Dat leek best wel stoer zo’n vraag over de fasering en aanbesteding van de Parklaan. Hij vond dat de gemeenteraad daarover niet geïnformeerd was. Wat onnozel van zo’n man. Hij moet de besluitenlijsten van het college eens gaan lezen in plaats van af te gaan op krantenartikelen!!! Want hij had kunnen lezen dat het college op 31 januari jl. besluiten heeft genomen over de Parklaan. Die besluiten staan op de openbare website van de gemeente Ede.
Meneer Van Heuveln, u weet dat toch wel dat iedere week het college de besluitenlijst publiceert!!!! Of wilde u even lekker populair doen voor de bühne?
Of, en waarschijnlijk is het dat, u was gewoon dom en onnozel; u wist het gewoon niet! En dan toch vragen stellen; dat is zo onnozel!!
Maar dat komt vaker voor bij gemeenteraadsleden. Ze denken dat ze deskundig zijn omdat ze raadslid zijn. Dat is een misvatting: de raadsleden zijn ondeskundig omdat ze raadslid zijn!
Maar de beantwoording was nog veel erger!!! Die Van Milligen vertelde dat het college het voornemen heeft om de aanbesteding en de fasering nog aan de raad te gaan voorleggen. En hier sprak hij niet de waarheid!! Het collegebesluit is kraakhelder: de wijze van faseren is bepaald door het college en de wijze van aanbesteden is bepaald door het college op 31 januari jl. Maar Van Milligen zegt in een raadsvergadering dat het college een voornemen heeft om de Parklaan gefaseerd aan te leggen en dat voor de wijze van aanbesteden het college nog terugkomt bij de raad!! Hij liegt gewoon!!! Want het college heeft ook nog eens besloten om de gemeenteraad alleen maar te informeren, niet meer niet minder; de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Laat me niet lachen.
En Van Heuveln stond er welwillend bij te knikken; ja hoor, hij snapte het; het zou allemaal goed komen. Als Van Heuveln zich goed had voorbereid op de vragen en de onjuiste antwoorden dan had hij zich niet met een kluitje in het riet laten sturen!! Wat een onnozel raadslid!!
Maar ook de hele gemeenteraad vond het blijkbaar prima, dat een wethouder met zulke antwoorden weg kan komen. Toch eigenlijk wel een beetje sneu dat over zo’n belangrijk onderwerp een raadslid onnozele vragen stelt, de wethouder liegt en dat de gemeenteraad vervolgens niets doet. Blijkbaar wist in de hele raad niemand iets af van dat belangrijke collegebesluit.
Maar liegende wethouders blijven gewoon wethouder en onnozele raadsleden zullen altijd blijven bestaan!Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken