Eric Leltz  RSS feed    

En weer de kredietcrisis

Dinsdag 13 januari 2009

in balans

 

Vandaag is door de fracties van Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE een serieuze brief over de kredietcrisis gestuurd waarin het college wordt aangespoord om snel met een visie te komen. Afgelopen vrijdag hebben we al aandacht gevraagd voor de kredietcrisis maar dat was meer ludiek naar aanleiding van de koddige brief van de PvdA die voor 99% een kopie was van een VVD brief, zelfs wat betreft de lay-out. Ik schreef toen al dat de ludieke brief ons wel verplicht om ook met een serieuze reactie te komen omdat de crisis daarvoor te ernstig is. Overigens werd de humor niet overal begrepen dan wel gewaardeerd, Maakt niet uit. Mijn visie is waar ernst is moet ook plaats zijn voor plezier. Die moeten juist in balans zijn. Anders zul je nooit alle mogelijkheden en kansen opmerken. Want waar bedreigingen zijn, zijn ook kansen. En ligt juist niet hier de oorzaak van de kredietcrisis? Te veel bedrijven hebben alleen gekeken naar het financiële aspect. Andere aspecten als het personeel, de klant en innovatie kregen onvoldoende aandacht. Gestreefd werd naar winstmaximalisatie en daarmee werden noodzakelijk investeringen in genoemde andere aspecten achterwege gelaten. Korte termijn denken versus lange termijn denken dus.

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken