Eric Leltz  RSS feed    

En toen waren er nog maar twee varianten

Dinsdag 05 februari 2008

De ontsluiting van de nieuwe wijk Ede-oost houdt al geruime tijd de gemoederen bezig. Het is voor mij weer een bevestiging dat er totaal geen kloof is tussen de burgers en de politiek. Als er wat speelt weten de burgers de politici goed te vinden. En zo hoort het ook. Er waren aanvankelijk in theorie meer dan 3000 mogelijkheden om de verkeersstromen af te wikkelen. In de loop der tijd zijn er via een trechteringsproces heel wat mogelijkheden gesneuveld. Uiteindelijk bleven er nog maar 6 varianten over. Een overzichtelijk aantal. En vandaag heeft het college weer een stap gezet. Er blijven nog maar twee varianten in beeld: een alternatief met een westelijke aansluiting en een met een oostelijke aansluiting. De oostelijke aansluiting is een van de overgebleven Hartogsvarianten. Mijn fractie gaat er van uit dat deze variant niet haalbaar is omdat zowel de Provincie als Rijkswaterstaat hier tegen zijn. En terecht, want deze variant doorsnijdt een natuurgebied. Kiezen voor deze variant betekent kiezen voor een weg van onzekerheid. Dat wordt een lange weg vol procedures en dus vertraging voor het bouwproject. Ook lost deze weg de verkeersstromen richting het westen niet op. Maar daar zal niet iedereen het mee eens zijn dus zal het maatschappelijk debat nog wel enige tijd voortrazen. Geeft niet, we kunnen in dit debat met redenen omkleed de oostelijke variant afserveren. Maar in feite is vandaag dus impliciet de keuze voor de ontsluiting al gemaakt. Het is de westelijke variant geworden. Deze variant loopt vanaf de Poortwachter langs de zuidzijde van de A12 onder het nieuwe Bovenbuurtweg viaduct door om voor dat de Edeseweg wordt bereikt onder de A12 door te gaan en zo aan te sluiten op de Edeseweg. Zo worden de sportvelden op de Hoekelumse eng en de kinderboerderij “de oude hofstede” ontzien. Deze variant is overigens uit het MER onderzoek naar voren gekomen als de op een na milieu vriendelijkste variant. De meest milieuvriendelijkste variant ging vlak langs een woonwijk en doorkruiste de sportvelden en de kinderboerderij. Om die reden kan mijn fractie ook leven met de op een na milieuvriendelijkste variant.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken