Eric Leltz  RSS feed    

Einstein in Ede

Zondag 28 februari 2010

  eric leltz

Van Alfred Einstein is de uitspraak dat je problemen niet kunt oplossen binnen hetzelfde systeem waarin ze zijn ontstaan. Ik moest daar aan denken toen ik de lijsttrekkers van de edese coalitiepartijen afgelopen weken hoorde praten over de aanpak van de bezuinigingen. Zo vertelde ze dat “er moet worden bezuinigd op inhuur krachten” en “er in het gemeentehuis efficiënter moet worden gewerkt”. Maar juist onder de coalitie partijen zijn vele inhuurkrachten binnengehaald en juist de coalitie partijen hebben het laten gebeuren dat er niet efficiënt wordt gewerkt in het gemeentehuis. De coalitiepartijen hebben de afgelopen vier jaar vooraan gestaan om ombuigingen vorm te geven. En juist dat hebben ze nagelaten.

Reeds in oktober 2008 heeft mijn fractie gevraagd om een plan van aanpak om de kredietcrisis, de aanjager van de huidige bezuinigingen, vorm te geven. Toen was al duidelijk dat er iets moest veranderen. Maar het bleef stil van de zijde van de coalitie. Wij hebben toen zelf een visie geschreven “maak van een kikker een prinses” waar gekeken wordt naar de kansen die een crisis ook met zich meebrengt. Doordat de coalitiepartijen te weinig hebben gedaan aan het bestrijden van de bezuinigingen zijn deze onderdeel geworden van de verkiezingscampagne. En dit is een gemiste kans want er had natuurlijk allang een plan klaar moeten liggen . En het argument dat we nog niet weten hoeveel we moeten bezuinigen is geen valide argument. Besturen in de moderne tijd is kunnen omgaan met onzekerheid. En onzekerheid reduceer je door scenario’s te maken. Bijvoorbeeld een scenario waar in staat wat je doet als de bezuinigingen meevallen, of juist als ze tegenvallen. Daar hadden we allang over kunnen spreken. Op het moment wanneer duidelijk is hoeveel we moeten bezuinigen ligt het plan dus al klaar en kun je voortvarend te werk. Maar met dit college niets van dit alles. Het blijft afwachten op wat komen gaat en zo overkomt ons alles in plaats van dat we sturing geven aan de toekomst van Ede. Toch het minst wat de inwoners mogen verwachten van een gemeentebestuur.

En als Einstein gelijk heeft, en laten we maar niet zo arrogant zijn om te denken dat hij ongelijk heeft, zullen anderen de verandering vorm moeten geven. Vaak is een gevoel van urgentie nodig om de kiezer duidelijk te maken dat we echt moeten veranderen. Is de kredietcrisis nog geen voldoende signaal dan doet de kabinetscrisis daar een schepje bovenop. Want het kan toch niet zo zijn dat de partijen die weglopen voor hun verantwoordelijkheid en Nederland midden in de crisis in de steek laten hier voor worden beloond.

Op 3 maart kan het begin zijn van een echte verandering. Stemmen op de huidige coalitie partijen in Ede betekent behoud van deze coalitie. Want het liefst gaan zij samen weer verder. Dat hebben ze al aangegeven. Ik hoop op een hoge opkomst aanstaande woensdag en dat er dan bewust voor verandering wordt gekozen.  

        Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken