Eric Leltz  RSS feed    

Efficiency

Zaterdag 09 april 2016

Eric Leltz

De Hogeschool Utrecht had afgelopen week een slechte pers. Eerst een artikel over de verstikkende werksfeer, vervolgens een artikel over de onrust over de nieuwe manier van werken en alsof dat nog niet genoeg was werden kamervragen gesteld "of de minister de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van studenten op de Hogeschool nog wel kan garanderen".

  • Is dit prettig? Nee.
  • Kan de Hogeschool Utrecht het tij nog keren? Ja
  • Is dit gemakkelijk? Nee, natuurlijk niet.

Te lang is binnen de Hogeschool gestuurd op efficiency winst. Dit hoeft geen verkeerde bedrijfsfilosofie te zijn maar dit is het wel als eenzijdig alleen hiernaar wordt gekeken. De financiële voordelen van de organisatie stonden teveel centraal en bijvoorbeeld het perspectief van de studenten, de medewerkers maar ook de toekomst (innovatie) bleven onderbelicht. Dan ben je eigenlijk alleen maar aan het bezuinigen.

Een organisatie kent primaire en secundaire processen. In het primaire proces wordt het geld verdiend. Daar zit de reden van bestaan. Voor een Hogeschool is dit opleiden en in iets mindere mate onderzoek. Het secundair proces bestaat uit alle ondersteunende activiteiten om het primair proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden zijn het maken van roosters, de schoonmaak en de salarisadministratie. Deze processen mogen binnen de afgesproken kwaliteit, zo efficiënt mogelijk verlopen. Alle energie die daar wordt uitgespaard kan dan naar het primair proces.

In het primair proces staat de door de student beleefde kwaliteit centraal. Die kwaliteit wordt voor het grootste deel in de klas gemaakt in het contact tussen docent en student. Dan gaat het om effectiviteit en veel minder om efficiency. Richt dan ook alle energie op het leslokaal en faciliteer om daar een excellent primair proces mogelijk te maken. Zorg dan dat activiteiten die bijdragen aan het excelleren zo dicht mogelijk op het primair proces zitten. Vanuit die visie is het dus onverstandig om ondersteunende diensten als een studentenbalie of een mediatheek ver weg te halen bij de werkvloer. Ook al lijkt dit voor de organisatie efficiënter.

ReactiesKlaas
Ik heb als (oud) student ervaren dat docenten er alles aan doen om kwaliteit te leveren maar dat de omstandigheden vaak tegenwerken. Ik hoop oprecht dat dit gaat veranderen. Bezuinigen is inderdaad niet verkeerd als het primaire proces hier vervolgens maar wel van kan profiteren. Dan profiteert de student van nu er ook van.
Edward
Als student aan de Hogeschool weet ik dat het primair proces er nauwelijks toe doet. Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk en wat op papier lesuren zijn, zijn in werkelijkheid vrije uren. Gelukkig proberen de meeste docenten er nog het beste van te maken. Het is echt tijd voor verandering
Marleen
Het verhaal is dat bezuinigd wordt bij de ondersteunende diensten en dat dit geld wordt ingezet in het primaire proces. Alleen daar is het absoluut niet zichtbaar. Er komen geen docenten bij, het aantal uren die je voor de lessen krijgt wordt minder en ook op de voorzieningen wordt stevig bezuinigd. Gelukkig lijkt de wal nu het schip te keren. Maar de Hogeschool heeft nog een hele lange weg te gaan waar ook de cultuur van 'ons kent ons' tussen de vele managers zal moeten verdwijnen.
Carla
Het CvB is nu bezig met een charme offensief. Rijkelijk laat en er zal nog veel energie gestoken moeten worden in het weghalen van de scepsis. Maar laten we hopen dat de ontkenningsfase achter de rug. De arrogante houding van jullie begrijpen het niet en niet luisteren is nu gelukkig wat getemperd.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken