Eric Leltz  RSS feed    

Een zware klus voor een licht college

Zaterdag 12 december 2009

      

eric leltz   

   

Deze week in het nieuws: 

  • CDA Arnhem pleit voor "Krikke norm" bij vaststelling maximale salaris
  • Gemeente Ede moet nog harder bezuinigen

Beide berichten geven mij het gevoel dat het geen kwaad kan om het begin dit jaar door de fracties Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE verspreidde pamflet "maak van een kikker een prinses" over de kansen en bedreigingen van de financiële crisis, nogmaals onder de aandacht te brengen.  

Wat het eerste artikel betreft: in het pamflet hebben genoemde fracties het in voorstel 4 al over de "van der Knaap" norm. Hoewel bijna een jaar later is het goed dat een dergelijke  "burgemeestersnorm" breed wordt opgepakt.

Wat het tweede punt betreft: hieruit blijkt maar weer hoe slecht de mate van urgentie is ingeschat door het edese college en in haar kielzog de college partijen. De situatie is vele malen erger dan is voorgeschoteld mede omdat er door het college van Ede veel te laat actie is ondernomen. En dat terwijl zij hier wel op is gewezen. Let wel, het pamflet "maak van een kikker een prinses" is in januari 2009 aangeboden aan het college. Pas in november 2009 moet het college, en dan ook nog met een motie, worden gedwongen om in actie te komen. Een duidelijker brevet van onvermogen om een gemeente te besturen in deze lastige tijd kun je niet ontvangen.

      Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken