Eric Leltz  RSS feed    

Een-tweetje: panna en het evangelie

Dinsdag 29 december 2009

          pannavoetbal

Youth for Christ mag voor twee jaar het panna voetbal in de gemeente Ede organiseren. Goed nieuws want dat is een activiteit in wijken waar niet al te veel wordt georganiseerd en zeker niet voor de doelgroep van tieners. De gedachte achter het panna voetbal is dat als de jongeren fysiek bezig zijn ze voor minder overlast zorgen op straat. Ook worden impliciet sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel bijgebracht. Sport dus als bindmiddel. Ik heb begrepen dat Welstede en Sportservice Ede ook hebben aangegeven deze service te kunnen bieden maar zij zijn dus uit de boot gevallen. Hadden beide organisaties dit dan niet slimmer c.q. zakelijker kunnen spelen is een eerste gedacht die bij mij opkomt. Zij zijn breed geworteld in de edese samenleving en zij hadden deze activiteit toch gewoon kunnen aanbieden binnen de activiteiten die ze al uitvoeren. Of anders hadden ze met een aanbieding kunnen komen waar bijvoorbeeld het voetbal wordt gekoppeld aan naschoolse opvang of aan het Nijmeegs voorbeeldproject Futsal Chabbab. Dan zijn de activiteiten in de wijk niet zo versnipperd en kun je deze meer in samenhang zien.

Maar ja, nu is de organisatie dus in handen van Youth for Christ. En dat zijn goede handen want ze hebben dat afgelopen twee jaar ook al gedaan in Ede en recent hebben ze er nog een prijs van het Oranje fonds mee gewonnen voor projecten die zich inzetten voor een leefbare samenleving. Wat wel een punt van aandacht is, is het doel van het panna voetbal. Want het voetbal is natuurlijk niets meer dan een middel om een doel te bereiken. Zoals ik op de website van Youth for Christ lees is dat doel voor hen “jongeren veilige plekken bieden. Plekken waar ze kunnen groeien in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht. We doen dit vanuit het verlangen om jongeren in ontmoeting te brengen met Jezus Christus. We willen hen helpen naar Zijn bedoelingen te leven”. Dat zijn voor mijn oren grote woorden “ontmoeting met Jezus Christus” en “naar Zijn bedoelingen leven”. Voor de gemeente moeten de doelen “veilige plekken bieden” en “groeien in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht” voldoende zijn. De andere doelen, hoe relevant ook, horen niet op de weg van een gemeente. Youth for Christ wint er ook geen doekjes om als ze op hun website schrijven dat jongerenwerk meer is dan het organiseren van activiteiten. En dat zit dan ondermeer in het bijbrengen van sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel maar dus ook in de ontmoeting met Jezus Christus. En zo las ik in een interview in Edestad bij het winnen van de Oranje prijs “stonden de afgelopen twee jaar nog in het teken van het uitdagen van jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Komend jaar worden de huidige activiteiten, panna voetbal, kookclubs en meidenclubs aangevuld met persoonlijke coaching”. En gezien de doelstellingen van Youth for Christ zou bij die persoonlijke coaching het woord Gods wel eens heel nadrukkelijk aanwezig kunnen zijn. En of een gemeente dat nu financieel moet steunen?      

ReactiesAngeline van de Kraats
Hallo Eric,

Zou jij dit stukje over het Panna digitaal na mij kunnen opsturen.
Ik vond dit een mooi stukje dat ik voor mijn vrijwilligerswerk kan gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Angeline van de Kraats


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken