Eric Leltz  RSS feed    

Een symposium van de Stichting Milieu werkgroepen Ede (SME)

Vrijdag 12 oktober 2007

Vandaag was er enige mailwisseling tussen de fracties over de poster van het duo Veldhuis en Kemper. Ik word er een beetje mismoedig van. Wat een aandacht hiervoor alsof er niet nog belangrijker zaken te doen staan. Ik heb woensdag al over de poster affaire geschreven en morgen staat dit ook zo in de Gelderlander. Komende week zijn er commissie vergaderingen. Dat is het podium waar we het college hierover kunnen aanspreken. Dat lijkt mij eigenlijk wel de juiste weg. Maar zo kijkt niet iedereen er tegenaan. De fracties werden opgeroepen om morgen in het centrum hierover in debat te gaan met de burgers. En natuurlijk ontbreken daar de posters niet. Ook dat komt me, net als de ingreep van het college, allemaal een beetje kneuterig over: er gebeurt wat in Ede en dan gaan we het toch uitmelken en uitvergroten. Ik ga graag in debat maar dan wel over zaken als bijvoorbeeld kwaliteit van de thuiszorg, de aansluiting van Ede-oost op de A12 of inrichting van Kernhem B. Mij zul je dus morgen niet aantreffen in het centrum. Althans niet om in discussie te gaan over zoiets als een poster die niet mag worden opgehangen.

Vanmiddag hield de Stichting Milieu werkgroepen Ede (SME) een symposium in het gemeentehuis. Er waren 8 sprekers die in de folder ietwat elitair werden aangekondigd als referaat en co –referaat maar we kregen gewoon 8 spreekbeurten over de volgende 4 onderwerpen: “de Veluwe”, “het agrarisch buitengebied”, “Groen in stad en dorp” en “Groene bedrijfsterreinen”. Ede heeft, en dat zal niet echt verbazen, in vergelijking met andere steden van een dergelijke omvang veel basisgroen. Dit is groen in de directe woonomgeving. Dit groen speelt een belangrijke rol bij het opnemen van fijnstof, stikstofdioxide en ozon maar ook bij het tegenhouden van geluid. Bovendien verhoogt het groen de belevingswaarde van de omgeving en geeft het de mogelijkheid tot recreatie. Een knelpunt vormt de vergrijzing (ook in de natuur dus). Bomen blijven langer staan dan gedacht. Vroeger werden bomen gepland in de gedachte dat ze niet langer dan 20 jaar mee gingen. Nu blijkt dat deze bomen veel langer blijven staan. Met alle gevolgen van dien. En dan zit de dreiging nog meer onder de grond dan boven de grond. Denk aan de ondergrondse infrastructuur die de wortels aantasten. Het groen in de stad moet de ruggengraat zijn van de stedelijke structuur. De twee bijdragen over natuurvriendelijke bedrijventerreinen gaven een mooi beeld van hoe dit soort terreinen ook kunnen worden ingericht. Vaak liggen deze terreinen aan de rand van de stad. Het kan dan mooi dienen als opstap tussen stad en buitengebied. Dan moeten de bedrijventerreinen niet op de klassieke manier worden ingericht. Dus niet een rondweg met aan beide kanten van de weg bedrijfspanden als blokkendozen naast elkaar, maar wel een gevarieerde omgeving waarbij het groen wordt geïntegreerd in de omgeving. Omdat bedrijventerreinen vaak een 9 tot 5 cultuur kennen is het ’s-avonds rustig. Daarnaast lopen er geen honden en katten. Daarom is er weinig verstoring en krijgen die planten en dieren een kans die in een woonwijk minder kansen krijgen. Als vervolgens de panden ook nog platte daken hebben dan kan de natuur op het dak een kans krijgen. Voordelen van groene daken zijn de lage kosten voor onderhoud en de natuurlijke isolatie. De kosten voor de bouw vallen wel iets hoger uit. De spreker liet mooie voorbeelden uit het buitenland zien. In Nederland komen groene daken nog maar zelden voor. De reden is de onbekendheid maar ook het nog teveel denken in hokjes van rood voor bebouwing en groen voor gazons. Een mix is lastig voor te stellen. De strikte flora en faunawet vormt weer een andere belemmering. Vaak heeft een bedrijf nog een extra stukje grond naast het pand voor eventuele latere uitbreiding. Omdat ze deze grond nog niet direct nodig hebben zouden ze dit kunnen inzetten als groengebied. Maar als in de loop van de tijd in dit gebied bepaalde planten en dieren gaan leven kan het zijn dat op grond van de flora en fauna wet het stukje grond niet meer mag worden bebouwd. Zeg maar het vleermuiseffect. Daarom leggen bedrijven vaak maar meteen een parkeerplaats aan.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken