Eric Leltz  RSS feed    

Een stukje personeelsmanagement

Dinsdag 03 juni 2008

Deze week zijn er geen commissie vergaderingen en is er dus ruimte voor andere zaken. Daarom heb ik deze week de gesprekken met de leden van de fractie gepland. Ik vind het uit oogpunt van personeelsmanagement van belang dat de fractievoorzitter minimaal een keer per jaar een gesprek voert met de afzonderlijke leden van de fractie. Dan kunnen we in alle rust en veiligheid terugkijken en vooruitkijken en elkaars functioneren tegen het licht houden. Om het gesprek enigszins te stroomlijnen hanteer ik de volgende vragen:

  • punten uit het vorige gesprek
  • hoe kijk je zelf terug op de afgelopen periode (waar ben je tevreden over, waarover minder)
  • hoe zie jij je rol in de komende periode tot aan de verkiezingen?
  • zie je voor jezelf ook een rol in de volgende raadsperiode?
  • wat wil je verder nog bespreken?


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken