Eric Leltz  RSS feed    

Een steen in het moeras

Zaterdag 11 juli 2009

eric leltz

Ongeveer een maand geleden gooide ik een steen in de vijver of wellicht beter het moeras door aan te kondigen dat mijn fractie een motie zou indienen om de raad van toezicht van Cultura te laten aftreden. In werkelijkheid had ik een motie aangekondigd die het college vroeg om in te grijpen bij Cultura en vervolgens te zorgen dat Cultura toekomstbestendig wordt. Dit omdat mijn fractie graag ziet dat de toekomst van Cultura zeker wordt gesteld en wij aan zagen komen dat het steeds weer bij pompen van geld geen draagvlak meer had binnen de gemeenteraad. Dat zagen wij niet een maand geleden, dat zagen wij al jaren geleden. Pas in november 2008 konden we een meerderheid van de gemeenteraad mee krijgen. Toen is bij weer een vraag van Cultura om meer geld de voorwaarde gesteld dat de rekenkamercommissie onderzoek zou doen naar de toekomstvastheid van Cultura. Toen twee maanden geleden de desastreuze onderzoekresultaten bekend werden konden we niet anders dan doorpakken. En nu, met het rapport in de hand, is er natuurlijk veel meer draagvlak binnen de gemeenteraad. In de aangekondigde motie stond dus nergens dat de raad van toezicht moest aftreden. Maar onder ingrijpen kun je dat wel verstaan en voor mijn fractie is dat ook een hele serieuze optie. Dus heb ik in de pers ook geen enkele moeite gedaan om een en ander te nuanceren.

Het aankondigen van een motie buiten de vergadering om is overigens zeer tegen de gebruikelijke mores in. Met een motie verzoek je het college om iets te doen en dat kondig je aan in de vergadering. Dan kan het college hier op reageren. Ik heb toch voor deze weg gekozen om de publieke discussie te openen en de raad van toezicht tot een reactie te bewegen. En dit is goed gelukt. Mede door de discussie vooraf lagen de kaarten voor de beslissende vergadering op tafel, was duidelijk dat de raad van toezicht totaal andere beelden zag en kon de rekenkamercommissie op haar beurt hier op reageren. Uiteindelijk is er, maar nu met draagvlak van vrijwel de gehele raad, een veel scherpere motie gekomen. Het college krijgt niet het verzoek om in te grijpen. Nee, zij krijgt een boodschappenlijstje mee hoe zij moet ingrijpen. Zij moet:

  • Niet sluitende begrotingen niet meer accepteren
  • Zorgen dat het artistieke en het zakelijke met elkaar in balans zijn en de financiën dus ook aandacht krijgen,
  • Leden van de raad van toezicht alleen nog maar via bindende voordracht vanuit het college benoemen
  • Zorgen dat de raad van toezicht zo is samengesteld dat deze onafhankelijk van de directie kan functioneren

Dat het laatste punt niet overbodig is bleek wel uit het antwoord dat de rekenkamer commissie gaf op mijn vraag waarom er tegelijkertijd is gesproken met de voorzitter van de raad van toezicht en de directie van Cultura. Dit bleek een keiharde eis te zijn want anders ging het gesprek niet door!

Met de motie wordt afgedwongen dat de “code cultural governance” wordt gehanteerd. Eigenlijk vreemd dat deze in de ogen van mijn fractie gewone punten nog niet werden toegepast bij Cultura.

      Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken